Företagsprofilen del 2: Större projekt styrd borrning

Publicerad: 11 april, 2019

BAB:s verksamhet är så mycket mer än sänkbrunnar, rörtryckning och microtunnling. Ett annat ben i verksamheten som blivit allt större är styrd borrning. Foto BAB

BAB:s verksamhet är så mycket mer än sänkbrunnar, rörtryckning och microtunnling. Ett annat ben i verksamheten som blivit allt större är styrd borrning.
- Från början handlade det mest om att göra korta jobb som underentreprenör, men utvecklingen har gjort att vi nu gör mer långtgående projekt, som bland annat gjort att vi investerat i en 150 tons rigg, den största i Skandinavien, säger Magnus Tingstrand.

Det är ett tecken på hur branschen för schaktfritt förändrats, från att vara ett andrahandsval till schakt tidigare till att numera vara ett förstahandsval.

- Kostnaden för konventionell schakt har ökat mycket, skulle du rita en graf skulle det i princip gå rakt uppåt. Visst har vi kostnadsökningar även inom schaktfritt, men inte alls i samma grad.

- Faktum är att priserna för styrd borrning idag ligger på i stort sett en tredjedel av vad vi hade för 20 år sedan. Då körde vi ut en borrigg för en kort sträcka för ett jobb under några dagar. Nu går alla riggar på heltid och borrar mycket längre sträckor och kan därför hålla ett helt annat meterpris.

Schaktfritt har slagit igenom
Magnus Tingstrand säger, med sina 28 år inom branschen, att de schaktfria metoderna nu verkligen har slagit igenom.

- Ja. I början när man kom ut till en kommun som var en ny beställare fick man vara lite av en ambassadör för tekniken. Då handlade det lika mycket om att bevisa att metoden faktiskt fungerade som att utföra arbetet. Så är det inte längre, de schaktfria teknikerna är vedertagna och konsulterna är vakna för att rita in det i ett tidigt skede. Pendeln har svängt.

När det gäller framtiden ser den mycket ljus ut.

- Det är roligt att jobba i en bransch som har framtiden framför sig och inte bakom sig. Jag tror att ökningen av de schaktfria metoderna kommer att fortsätta öka. Visst kan konjunkturen svänga, men eftersom vi har vår bakgrund inom VA-branschen så är vi relativt trygga. Vatten och avlopp alla vilja ha oavsett konjunktur.

Visst kan byggbranschen stå på gränsen till överhettning inom vissa områden, men trots svarta rubriken i Dagens Industri så tror inte Magnus att det blir någon drastiskt förändring framöver.

- Känslan man har efter varje år är att vi aldrig haft så mycket att göra tidigare. Och blir det en konjunkturnedgång så kan det ju faktiskt vara skönt att gå ned från 150 procent till 100 procent!

Nyanställningar en flaskhals
Problemet för BAB, liksom som för så många andra, är att hitta folk att anställa.

- Nyrekryteringen är en flaskhals. Visst kanske du har pengar att investera i nya maskiner, men vad hjälper det om du inte har tillräckligt med folk som kan köra dem?

Och det kan också vara svårt att få anställda att acceptera att jobba långt från hemmet emellanåt.

- Vi har ju ett modernt rallaryrke där man ibland kan vara långt borta från hemmet. Och med krav på jämlikhet när det gäller att exempelvis hämta och lämna barn på dagis blir det svårt för många att vara kvar. Det är en utmaning.

Själv var det slumpen som gjorde att Magnus kom in i branschen.

- Jag gick ur skolan som elektriker, men 1991 fanns det inga jobb. Det var kris. Jag hade en nära bekant som arbetade inom det grundläggningsföretag, som var ett systerbolag till BAB. Jag skulle jobba en vecka före semestern i Trosa där vi höll på att utveckla en ny metod för pilotstyrd rörtryckning.

- Ja… sedan blev jag kvar, jag tror det kallas tillsvidare anställning!

- Jag har haft chansen att få lära och skolas av en legend inom schaktfritt, Mikael Klang och han har aldrig varit blyg med att utmana mig, så än finns det projekt därute med lite längre sträcka, lite större dimension, lite svårare geologi att lösa.

BAB har idag cirka 70 anställda.

- Med plats för minst 20 duktiga till, säger Magnus.

Läs även Företagsprofilen del 1: Idag väljer man schaktfritt i första hand

Magnus Tingstrand hamnade på BAB lite av en slump 1991 och veckojobbet då har nu blivit 28 år. Foto BAB

Magnus Tingstrand hamnade på BAB lite av en slump 1991 och veckojobbet då har nu blivit 28 år. Foto BAB

Jan Bjerkesjö