Företagsprofilen del 1: Idag väljer man schaktfritt i första hand

Publicerad: 10 april, 2019

Rörtryckning har varit ryggraden i BAB:s verksamhet sedan starten, men idag utför man många schaktfria metoder. Foto BAB

Magnus Tingstrand har arbetat för BAB i 28 år och har sett hur branschen förändrats.
- När jag började 1991 så tryckte vi korta sträckor och hade mindre uppdrag när man skulle passera en väg, spår eller under en å exempelvis. Då rörtryckte man och allt annat grävde man eftersom man upplevde schaktfritt som dyrt i jämförelse. Det här har ändrats kapitalt, i dag tittar man på schaktfritt i första hand och i andra hand vad man måste gräva. Förhållanden är raka motsatsen mot tidigare.

Och med tanke på all nybyggnation som sker idag, i kombination med de stora utmaningar som VA-branschen står inför när det gäller ledningsförnyelse, så råder det en stark framtidstro inom NoDig.

- Det är nog ingen i branschen som står med mössan i handen och tigger jobb just nu. Det hoppas jag förstås kommer att hålla i sig och så här har det varit i ganska många år nu.

Skillnaden är att BAB Rörtryckning tar på sig mycket större projekt idag än tidigare. Just nu handlar det om uppstart av flera större projekt i Stockholmsområdet där Magnus fungerar som regionchef.

- Vi ska precis till att starta ett samverkansprojekt med Upplands Väsbys kommun, som är en kommun där det byggs väldigt mycket nytt. Det handlar om att ta hand om spillvatten på ett bra sätt och bland annat slopa en äldre pumpstation.

För BAB handlar det om en knapp kilometers microtunnling med sänkbrunnar som start och mottagning, samt en styrd borrning ned till Käppalatunneln, en 230 meter lång precisionsborrning genom berg. Till semestern 2020 ska det stå klart.

- Det är ett stort projekt för vår del på knappa 80 miljoner kronor. Pengamässigt så blir det näst största projektet som vi gjort, hittills.

Ett av många projekt
Projektet i Upplands Väsby är ett av många projekt som BAB har i Stockholm och Mälardalsområdet. Det handlar exempelvis om pumpstationer i Värmdö, Högdalen och Åkersberga.

- Sänkbrunnar har blivit en produkt i sig för oss, framför allt när det handlar om pumpstationer i ett område med lerjord. Konventionellt byggde man tidigare en spontgrop där man sedan platsgjöt eller satte ner betongringar inne i spontgropen. Idag handlar det om sänkbrunnar på mått ända upp till 14 gånger 14 meter invändigt som vi bygger helt utan spont.

- Ofta bygger vi idag hela pumpsumpen till samma kostnad som enbart sponten kostade tidigare, och som dessutom inte kunde användas till något mer. Så den metoden har fått genomslag, numera är ofta konsulter och beställare vakna för att inkludera sänkbrunnar i nya projekt.

Den vanligaste sänkbrunnen som BAB gör handlar om mindre kring två till tre meter i diameter.

- Vi har också ett spännande projekt i Spånga med microtunnling med invändig rördiameter på 1200 och 1600 samt rörtryckning med 2000-rör, från och till stora sänkbrunnar som är sex gånger tio meter invändigt.

Microtunnling ökar
BAB:s första projekt med microtunnling var också i Upplands Väsby år 2001 med en liten dimension på 600, men projekten har sakta men säkert ökat för varje år.

- Det är så dyra investeringar så det går inte att köpa allt på en gång utan det måste byggas upp sakta. Nu har vi i princip alla dimensioner som behövs för den svenska marknaden, från 800 upp till 1600. Marknaden har verkligen tagit emot metoden och vi har mer och mer att göra, så mycket att vi knappt hinner med allt.

Rörtryckning har varit ryggraden i BAB:s verksamhet sedan starten för 45 år sedan då Mikael Klang började, som ännu äger och driver företaget och verksamheten.

- Rörtryckning har alltid varit en mycket bra och kostnadseffektiv metod för att bygga självfallsledningar i områden med lera. Men kundernas behov har varit stort för att använda tekniken på andra ställen med annan geoteknik. Det kan vi nu erbjuda när det gäller områden med friktionsjord och till och med berg och vi har nu i vårt projekt i Spånga även ett område med grov morän och med berg i botten. Det är en sträcka på 200m där vi skall borra ett 1600 rör igenom.

- Vi är mer eller mindre ensamma i Skandinavien om att ha investerat i microtunneling och har nu byggt upp en bra flotta med egna maskiner och inte minst en erfaren grupp med yrkesmän.

Läs även Företagsprofilen del 2: Större projekt styrd borrning

Magnus Tingstrand började arbeta på BAB för 28 år sedan och har sett hur branschen har ändrats. Foto BAB

Magnus Tingstrand började arbeta på BAB för 28 år sedan och har sett hur branschen har ändrats. Foto BAB

Jan Bjerkesjö