Specialiserade för relining av järnvägstrummor

Publicerad: 9 april, 2019

Arbetet med att relina en trumma utförs under full normal tågtrafik, vilket är en förutsättning med dagens hårt trafikerade spår och ger verkligen metoden en enorm fördel mot att till exempel gräva av och byta en trumma. Foto Railcare

Arbetet med att relina en trumma utförs under full normal tågtrafik, vilket är en förutsättning med dagens hårt trafikerade spår och ger verkligen metoden en enorm fördel mot att till exempel gräva av och byta en trumma. Foto Railcare

Railcare är ett företag som sedan 2003 är specialiserade på relining av järnvägstrummor med hjälp av glasfiberarmerad polyester som UV-härdas.
- Det är väldigt speciellt med järnvägen där säkerheten alltid ligger i fokus och vi har en hög utbildningsnivå på vår personal som utför arbete vid spåret, säger Tobias Lindgren, verksamhetsansvarig vid Railcare.

Railcare Linings unika lösning för renovering av järnvägstrummor med spåroberoende utrustning innebär att man idag är marknadsledande i Sverige. Metoden passar både äldre trummor av sten och nyare trummor av betong. Även nya trummor av tryckta stålrör kan med fördel infodras. Det flexibla fodret anpassar sig helt efter röret och passar även där samma trumma är delvis rund och delvis rektangulär.

Arbetet med att relina en trumma utförs under full normal tågtrafik, vilket är en förutsättning med dagens hårt trafikerade spår och ger verkligen metoden en enorm fördel mot att till exempel gräva av och byta en trumma.

- Vår installationsutrustning är på bandvagnar så att vi kan ta oss till och från trummorna utan att behöva använda spåret och hindra tågtrafiken.

Att arbeta vid en trafikerad järnväg ställer förstås speciella krav på arbetets utförande och Railcare ställs inför flera utmaningar.

Arbetsflödet en utmaning
- En stor utmaning är att få till ett vettigt arbetsflöde, eftersom trummorna sällan ligger lättillgängligt och projekten är utspridda över hela Sverige. Det är mycket samverkan med TRV, underhållsentreprenader, trafikledning, markägare, Länsstyrelse med flera för varje trumma.

- Sedan är det utmanande när bankroppen är breddad i omgångar och övergångar från gamla rektangulära stentrummor till cirkulära förlängningar ska relinas ihop, men vi har lösningar.

Railcare, med hemmabas i Skelleftehamn, är annars mest känt för sina Railvac, som med hjälp av vacum ”gräver” på järnvägen, exempelvis vid kabelsänkningar och växelarbeten.

Vägar och järnvägar
Railcare Lining har även breddat sig och utför även relining på vanliga vägar, där det är främst plåt och betongtrummor. Det är liknande fördelar som järnvägen, eftersom man vill inte stänga av trafiken för att gräva av vägen. Ju högre vägbank desto större fördel för metoden att relina trumman, men även relativt grunda trummor är lönsamma.

- Bara kostnaden för beläggningsarbeten med till exempel asfaltering efter grävning blir ofta dyrare än reliningen av trumman, eftersom man vanligtvis måste dit i flera år för att vägbanken ska packas och man får svackor där man grävt upp och gjort ett trumbyte.

- Det jag skulle vilja tillägga är att jag hoppas fler får upp ögonen för tekniken att relina en trumma innan det är för sent och den rasar in eller helt kollapsar. Då blir alla alternativa metoder såsom grävning eller rörtryckning ett betydligt dyrare alternativ, för att inte prata om riskerna för att människor skadas om det blir inras och krater i väg eller järnväg som kan orsaka allvarliga avåkningar eller urspårningar, säger Tobias Lindgren.

Läs mer här

Jan Bjerkesjö