Pär Dalhielm: Kom till NoDig-konferensen!

Publicerad: 3 april, 2019

Svenskt Vattens nye VD, Pär Dalhielm, uppmuntrar ledningsägare att komma till SSTT:s NoDig-konferens. Foto från video.

Svenskt Vattens nye VD, Pär Dalhielm, uppmuntrar ledningsägare att komma till SSTT:s NoDig-konferens. Foto från video.

Vi jobbar i en fantastisk bransch, men också en bransch som står inför enorma utmaningar framåt, inte minst när det gäller behovet av förnyelse, reinvesteringar och nyinvesteringar.

Det säger Pär Dalhielm, Svenskt Vattens nye VD i en video där han uppmanar alla ledningsägare att komma på SSTT:s konferens.

- Kom till NoDigkonferensen i Göteborg i maj med möjlighet att fundera över och dela med dig av metodutveckling. Bli en bättre beställare.

Och får svar på hur du kan prioritera och vilka metoder som ska användas.

Se filmen här