Företagsprofilen del 2: Tar allt större projekt

Publicerad: 13 mars, 2019

Antalet uppdrag skulle kunna vara fler om det inte var så att det är problem att hitta rätt folk att anställa. Foto Johan Lundberg

Under de tio år som Johan Lundberg har arbetat inom branschen så är den stora skillnaden den att man idag kan ta på sig större och bredare projekt. Till en början kunde man erbjuda begränsade insatser för uppdragsgivaren, men idag förfogar man över hela kedjan – från idé, till schaktfri lösning, utredningsfasen, projekteringen, upphandlingen, byggfasen, arbetet som utförande byggledare och kontrollant, till projektets avslut och dokumentation. Från tanke till avslutat projekt helt enkelt.

- Vi ser att våra kunder uppskattar vår hjälp till hela projekten och inte bara till delar. Projekten i sig har blivit större och jag tror att kunskapen har blivit bättre på beställarsidan när det gäller mer standardjobb.

Huvudkontoret ligger kvar i Uppsala, men verksamheten har spridit sig till hela landet och även till Finland. I regioner där man haft uppdrag återkommer kunder och kännedomen sprids till andra. Och antalet uppdrag skulle kunna vara fler om det inte var så att det är problem att hitta rätt folk att anställa.

- Ja, definitivt är det så. Det är tyvärr svårt att hitta rätt personer. Det är vår största utmaning. Vi kan inte gå till Arbetsförmedlingen och hitta schaktfria konsulter utan rekryteringsfrågan är något vi ständigt jobbar med.

De som anställs vid Johan Lundberg har för det mesta två olika bakgrunder. En typisk är att man arbetat som projektledare och har ett teknikintresse och är van att leda processer. Den andra är att ha en bakgrund som projektör, med CAD-kunskap och erfarenhet av att skriva tekniska beskrivningar.

- VA-projektörer har en väldigt bra bakgrund för att jobba hos oss, men det är konkurrens om arbetskraften. Schaktfritt som teknikområde kan man lära sig, det har jag gjort.

Engagerad i yrkeshögskola
Det händer också att rekryteringen sker direkt från högskola. Här har Johan själv varit engagerad i yrkeshögskolan Nackademin och sitter sedan många år i ledningsgruppen för VA-projekteringsutbildningen tillsammans med andra representanter från näringslivet.

- Vi representerar behovet som finns av att hitta nya medarbetare och här har vi chansen att påverka utbildningen. Jag känner mig hoppfull, jag har sett många årskullar utexamineras och många träffar man på ute på marknaden på olika ställen, vilket är väldigt roligt och gagnar hela branschen.

Återväxen finns, men kunde vara större, säger Johan som har anställt ett par till företaget. Företaget erbjuder dessutom praktikplatser så att ungdomarna ska få prova på vad man utbildas till, samtidigt som det kan vara ett sätt att rekrytera.

- Jag tror vi både behöver anställda med erfarenhet och nyutexaminerade. Det blir en bra mix där jag tror att man skapar förutsättnigen för ifrågasättande av vissa kulturer. Och det tror jag är nyttigt.

Den stora utmaningen för den schaktfria branschen är att nå ut med ett trovärdigt budskap. Hela branschen måste över lag höja kvaliteten och även om produkterna idag är bra behöver dessa vidareutvecklas.

- Vi måste skapa miljöer där tekniker kan användas på ett optimalt sätt. Då kan entreprenörer göra sitt bästa, men förutsättningarna för det är inte alltid så bra. Dåligt förberedda projekt, beställare som inte vet vad de köpt, entreprenörer som förväntas ”trolla” skapar reservationer. Kvaliteten behöver bli bättre, med egenkontroller och normer.

SSTT har en viktig roll
Johan Lundberg säger att han på sina resor i Europa kan se hur mycket längre andra länder har kommit och nämner Tyskland som ett exempel där man har kontroll på kvaliteter, dimensioner, checklistor och beräkningar på ett helt annat sätt än vi har i Sverige. Och här tror Johan att SSTT har en viktig roll att spela genom att skapa forum för kunskapsspridning och nätverkande.

- Det är bra att SSTT sätter fokus på ledningsägare till årets NoDig-konferens. Hur kan vi som sitter på kunskap om teknik kunna betjäna ledningsägare bättre. Det är en jätteviktig fråga. Vi ska vara trygga med vårt budskap och veta att rätt använd teknik vid rätt tillfälle skapar stora fördelar. Alla blir vinnare om fler beställare väljer våra tekniker. Ledningsägare ska vara trygga med det.

När det gäller företaget Johan Lundberg kan en ytterligare expansion bli aktuell. Det är nu ett år sedan företaget etablerades i Göteborg och resultatet har överträffat förväntningarna. Rekrytering pågår för fler anställda och med fler referensprojekt kan verksamheten ytterligare växa. Vad som står på tur nu vet inte Johan Lundberg, men det kan handla om en ny etablering någonstans i Sverige, ytterligare utökning i Finland.

- Eller Norge. Där finns intressenter som knackar på dörren och vi har fått förfrågningar med önskemål om en etablering. Vi får se om vi klarar det. Vi växer gärna, men det är inget självändamål, vill vi kunna organisera oss så att vi klarar av att hjälpa fler.


Läs även Företagsprofilen del 1: Stor efterfrågan på schaktfri konsultation

Jan Bjerkesjö