Företagsprofilen del 1: Stor efterfrågan på schaktfri konsultation

Publicerad: 12 mars, 2019

Det var trögt i början, inte för att behovet inte fanns, utan för att fenomenet schaktfri konsult var något helt nytt som kunden inte tänkte på att utnyttja. Att vi kan hjälpa till i djungeln av olika tekniker, produkter och tjänster., säger Johan Lundberg. Foto Johan Lundberg

Johan Lundberg startade sitt företag för tio år sedan. Från att ha suttit själv hemma i garaget till en början har företaget nu vuxit till 13 anställda. Förfrågningarna och behovet av hjälp överträffar vad företaget med schaktfria konsulter mäktar med. En utmaning är rekryteringsfrågan.

Johan har en 20-årig bakgrund i branschen och det startade med en förfrågan från Styrud och borrbranschen i samband med fiberutbyggnaden och bredbandsboomen i slutet av 1990-talet.

- Jag halkade in i något jag inte visste så mycket om och ska jag vara ärlig var jag inte jätteintresserad av att jobba i lera utomhus. Men jag testade och sedan dess har jag varit fast i ett otroligt intressant arbete.

Han blev projektledare för Mälardalsregionen då branschen växte explosionsartat och till viss del fortfarande gör. Han blev regionchef för Stockholm, men upptäckte att han hela tiden stötte på att entreprenören kom in sent i processen, många gånger för sent.

- Kunskapen om schaktfritt på beställarsidan var bristfällig och hade man tänkt till mer i förväg kunde både pengar och bekymmer har sparats.

Det var då som ”polletten trillade ner” för Johan, som bestämde sig för att starta eget och lansera begreppet ”schaktfri konsult”.

- Jag tänkte att eftersom ingen annan tycks göra det, får jag göra det själv. Jag startade konsultföretaget för att hjälpa till att finna lösningar i ett tidigt skede. Behovet var och är stort och företaget växte. Jag har väldigt svårt för att tacka nej till arbete utan försöker hjälpa de som behöver vår hjälp.

Johan Lundberg är alltså nischade på att vara konsulter för schaktfria metoder, tekniker och lösningar.

- Det var trögt i början, inte för att behovet inte fanns, utan för att fenomenet schaktfri konsult var något helt nytt som kunden inte tänkte på att utnyttja. Att vi kan hjälpa till i djungeln av olika tekniker, produkter och tjänster.

Kunderna återkommer
Det som gjort att ”proppen gått ur” och att företaget har större efterfrågan än sina resurser är att många kunder återkommer efter erfarenheten att jobba tillsammans.

- Vi ser att många kommer tillbaka, samtidigt som det under de senaste åren har börjat pratas mer om schaktfria lösningar. Man tar nu schaktfria delar av en lösning på allvar för att hinna med ambitionen att förnya ledningsnät till vettiga pengar och minimalt med störningar.

Det finns flera tänkbara förklaringar till att VA-branschen nu pratar mer om schaktfritt än tidigare. Det kan vara så att en ny generations beslutsfattare har tagit över, att tekniken och metoderna fått genomslag och att branschen ”idag är tio till femton gånger större” enligt Johan. Plus att kunskapen och medvetandet om teknikerna spridits.

- Vi kan också vända på problematiken och fundera över vad som hämmat schaktfritt att få genomslag. Jag tror det beror på tre saker, dels att många fortfarande inte känner till tekniken eller inte vet hur man ska hantera eller upphandla och projektera schaktfritt, vilket har skapat en osäkerhet på beställarsidan. Sedan har det gjorts en hel del projekt där schaktfritt inte fungerat och misslyckanden har skapat reservation. Beställare med dålig erfarenhet vill inte upprepa misstaget.

Brister skadar branschen
Johan Lundberg säger att han blir förvånad över att han fortfarande ser en hel del brister ute på marknaden, vilket har skadat och skadar den schaktfria branschen. Det händer att beställaren inte får vad som förväntades.

- Det här måste vi gemensamt i branschen komma tillrätta med för att skapa trovärdighet. Och det gäller alla, från små till stora aktörer. Vi vill bidra till det med det vi kan, genom att sprida kunskapen till beställarsidan, som gör dem mer trygga med tekniken och projekten.

En erfarenhet från de kurser som företaget arrangerar är att deltagare ibland kan ha negativa erfarenheter av schaktfritt.

- En del uttrycker det som att det är något av ett lotteri. Det gör mig ledsen att folk fortfarande säger så. Det går att jobba systematiskt för att ta bort ”chansningarna” som görs, där kanske något som fungerade i ett projekt ”klistras in” i nästa med helt andra förutsättningar. Det gäller att bryta ned processen i mindre delar och fokusera på just dessa. Med en enkel checklista kan man jobba systematiskt och inte hamna fel.

En viktig fråga gäller geotekniken. Om beställaren inte vet om marken består av lera, sand eller berg – hur ska man då kunna välja rätt lösning?

- I nio fall av tio där det gått fel har man chansat och inte haft koll på geotekniken. Varför lär man sig inte? Kunskapen är absolut det viktigaste för att hitta rätt teknisk lösning och välja rätt bland det 30-tal tekniker som finns och där alla har sina för- och nackdelar.

Läs även Företagsprofilen del 2: Tar allt större projekt

 

Jan Bjerkesjö