Samarbete ska minska avloppsutsläpp med nya metoder

Publicerad: 11 mars, 2019

Översvämningar i städer är inget nytt fenomen, men förväntas öka som en följd av klimatförändringarna. Bilden är tagen i Helsingfors 1930. Foto Wikimedia Commons

Översvämningar i städer är inget nytt fenomen, men förväntas öka som en följd av klimatförändringarna. Bilden är tagen i Helsingfors 1930. Foto Wikimedia Commons

Nya metoder ska förebygga att avlopp svämmar över och rinner ut i havet vid skyfall. Problemet med översvämningar i städers avloppsnät blir allt vanligare på grund av intensiva regnoväder genom klimatförändringarna. Nu ska städer och lärosäten arbeta för att minska mängden föroreningar som rinner ut i havet.

– Man bedömer det som ett stort problem, och i projektet har vi bedömt att om alla städer skulle implementera de verktyg som vi kommer att jobba med, så skulle man minska mängden föroreningshalter till Östersjöområdet med ungefär 50 procent, säger Sylvia Waara, miljövetare vid högskolan i Halmstad, som är med i samarbetet, till Sveriges Radio.

De kombinerade avlopps- och dagvattenledningarna och de allt större stenlagda ytorna, har minskat naturens egen förmåga att suga upp regnvatten. Vid skyfall svämmar avloppsnäten över. Höjda vattennivåer riskerar att göra så att orenat avloppsvatten med hög näringshalt och andra skadliga ämnen, rinner ut i Östersjön.

Ett exempel är Söderhamns kommun, som för några år sedan drabbades av översvämningar vid kraftigt åskoväder. Boende fick ta sig fram med båt och avloppsnäten svämmande över.

– Det blev en väckarklocka för kommunen att man måste ta ett helhetsgrepp med klimatförändringar och särskilt vid höga flöden. Det är ny kunskap som ska in i samhällsplaneringen, säger Margareta Örn-Liljedahl, projekthandläggare på Söderhamns kommun.

Kommunen är en av nio städer och sju lärosäten i Östersjöområdet som är med i det EU-finansierade projektet Noah, där bland annat teknik ska testas som gör det möjligt att stoppa eller reglera flödet i avloppsnätet vid stora regnmängder. Hydrologiska modeller ska hjälpa stadsplanerare att förebygga översvämningar.

Läs mer

Jan Bjerkesjö