Bergborrning med precision för spillvatten utan spill

Publicerad: 7 mars, 2019

Ledningssträckan går genom berg och ansluter efter 127 meter till en befintlig berganläggning, där kravet på precision i anslutningen begränsades till 70 cm. Foto Styrud

– Ett framgångsrikt projekt kännetecknas av god kommunikation i projektets alla nivåer, menar Styruds projektledare Viktor Johansson, som är mycket nöjd med genomförandet av ett just avslutat spillvattenprojekt i Härryda Kommun. En 127 meter lång bergborrning, med höga krav på precision i genomslaget, är i mål med en pricksäker fullträff.

Det är stort tryck på industrimark i Härryda kommun med sitt strategiska läge vid riksväg 40 mellan Landvetter flygplats och Göteborgs hamn. Ett 160.000 kvadratmeter stort område är under förvandling till attraktivt verksamhetsområde; Bårhult företagspark med tillgång till hela Västsveriges infrastruktur. Men man får börja i rätt ände och utan ledningsbyggnad för VA och energi blir det inte mycket till verksamhet.

Styrud fick uppdraget av Härryda kommun att genomföra borrning för spillvatten i den nya företagsparken. Ledningssträckan går genom berg och ansluter efter 127 meter till en befintlig berganläggning, där kravet på precision i anslutningen begränsades till 70 cm.

För att kunna genomföra ett pilothål så rakt som möjligt, valdes kärnborrning som metod. Borrningen påbörjades efter mycket noggrann inställning och inriktning av maskinen och kontrollmätning genomfördes kontinuerligt under borrningen för att säkerställa att inga riktningsavvikelser uppstod. Det omfattande kontrollprogrammet saktade ned borrningen, men här gällde precision före hastighet.

Gryaab AB ställer krav på att inget extra vatten ska rinna till och belasta berganläggningen, så med ca 5 meter kvar till genomslag injekterades hålet för att täta sprickor och hindra vattentillrinning. Efter injekteringen borrades hålet upp igen och nu kom det spännande momentet att borra igenom inom föreskriven radie.

– Det var helt klart en viss anspänning inför genomslaget, konstaterar Viktor och skrattar. Alla var ju väldigt nyfikna på hur nära krysset vi skulle komma igenom. Det var ju onekligen både glädje och lättnad när vi fick facit – vi kom igenom 40 cm från mittpunkten. Väl godkänt inom föreskrivna 70-centimetersradien alltså!

Borrhålet rymdes upp till 305 mm med hjälp av Styruds MDT230, en mycket användbar allround-maskin. Det färdiga hålet är så spikrakt att man kunde titta igenom det och se ljuset 127 meter längre upp! Därefter infodring med 206 mm syrafast stålrör försett med rörstöd för att säkerställa att det inte ligger direkt mot berg. Slutligen tätinjekterades spalten mellan rör och berg och inkoppling av det nya spillvattennätet för företagsparken kunde kopplas in.

– Härligt med yrkeskunniga kollegor, säger Viktor avslutningsvis. Det var samma team som jobbade hela projektet med båda riggarna och det gjorde de med den äran!

Styrud