Har trynefaktoren tatt over i norsk vannbransje?

Publicerad: 22 februari, 2019

Trynefaktoren har tatt over for offentlige anbud og frie konkurranser. Dette er ikke bra for konkurransen, sier Christoffer Bruserud i entreprenørselskapet Oskar og Tormod Wike AS i Tønsberg.

Bildet: Eier av entreprenørselskapet Oskar og Tormod Wike AS, Christoffer Bruserud,  går hardt ut mot praktiseringen av den norske Forsyningsforskriften for offentlige anbud. Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

Bruserud, med sine 95 medarbeidere, sikter til innføring av Forsyningsforskriften i norsk vannbransje, en forskrift som skulle bidra til bedre kommunale anskaffelser. I en artikkel i Anleggsmaskinen, som vi har fått lov å sitere fra, mener Bruserud forskriften så langt har virket mot sin hensikt. Før var kommunene pålagt å lyse ut alle kontrakter på vann- og avløpstjenester verdt 1,3 millioner kroner til konkurranse i det åpne markedet.

I dag er denne grensen hevet til 51 millioner kroner. I stedet for å utlyse og konkurranseutsette prosjektene kan kommunene nå forespørre sine utvalgte leverandører direkte på oppdrag til over 50 millioner, skriver Anleggsmaskinen.

Offentlige innkjøp

I 2017 trådte nye regler om offentlige innkjøp i kraft, uten særlig debatt i det offentlige. En av endringene var at kommunal sektor igjen fikk mulighet til å benytte Forsyningsforskriften ved innkjøp av varer og tjenester. Inkludert forsyningsaktiviteter som drikkevann og avløpshåndtering.

I artikkelen til Anleggsmaskinen blir det hevdet at den nye forskriften har skapt endringer for mange av landets VA-entreprenører. En stor andel VA-oppdrag har forsvunnet fra Doffin, og i stedet tildeles etter mer eller mindre uoffisielle samtaler mellom kommunale oppdragsgivere og «deres» utvalgte entreprenører.
– Det har åpnet for trynetillegg, på godt og ondt. De som er på innsida får de jobbene de vil ha. De som er på utsida får ingenting. Kommunene sier «nei, nei, det er ikke slik». Men det er slik det fungerer. Det sier Christoffer Bruserud, eier av OT Wike AS.
Redaktør i Anleggsmaskinen, Jørn Søderholm, ønsker å følge opp denne saken med innspill fra flere aktører i markedet, enten det er entreprenører eller byggherrer, eller andre som har meninger om hvordan forsyningsforskriften fungerer.
Hele artikkelen kan du lese her:

Odd Borgestrand: Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen