NCC med «gravefri tjeneste» i Oslo

Publicerad: 18 februari, 2019

NCC Infrastructure er godt synlig i bybildet i Oslo denne vinteren. I fjor høst sikret selskapet seg to kontrakter med Oslo VAV på henholdsvis 20 og 18,3 millioner kroner, Avløpsledninger i en lengde på 3.500 meter fra Jernbanetorget, via Sagene/Torshov, Østre Aker vei, Lutvann og opp til Voksenkollen skal strømperenoveres, samtidig som kummene blir renovert.

Bildet:  Stolte NCC operatører som fornyer avløpsnettet i Nils Huus gate på Sandaker. Ola Bruøygard (t.v) og Stian Sjølie med to lastebiler og følgebil med kompressorhenger.  

- ­Gravefri ledningsrenovering er både raskere, mer miljøvennlig og mer økonomisk enn tradisjonelle gravemetoder, noe stadig flere av våre kunder og samarbeidspartnere ser. Vi er derfor glade for å kunne gå i gang med disse jobbene, sier prosjektleder for ledningsrenovering i NCC Infrastructure, Tage Odland. Han er stolt over både personell og materiell som nå står på for å fornye ledningsnettet i Oslo på en god måte.

Store miljøgevinster

Oppgraving i forbindelse med ledningsfornyelse medfører store belastninger på miljøet. Å minimere gravearbeider ved ledningsfornyelse medfører derfor en betydelig miljøgevinst fordi vi reduserer transport og bruk av anleggsmaskiner som resulterer i et lavere energiforbruk og CO2-utslipp. Avhengig av renoveringsmetode og antall ledninger medfører gravefri ledningsfornyelse mellom 25 og 80 prosent lavere kostnader sammenlignet med tradisjonell graving. Et redusert behov for gravemaskiner og lastebiler bidrar til enda lavere kostnader. Dessuten unngår samfunnet store utgifter for arbeider knyttet til for eksempel trafikkavvikling og provisoriske løsninger, og dette er spesielt merkbart i en by som Oslo, mener Tage Odland. Denne vinteren og fram til september er det avløps- og spillvannsledninger i dimensjoner fra 200 til 530 mm som skal fornyes.

Det er Eivind Koch Rørinspeksjon AS som har foretatt rørinspeksjonen på de aktuelle strekkene, og det har vist seg at behovet for rørfornying absolutt er tilstede. Gamle teglsteinsrør har holdt forbausende lenge, men nå fortjener de en «oppstiver» i form av glassfiberarmerte foringer.

Glassfiberarmert foring

Arbeidsformann Tor Nicolai Bergly og operatørene Ola Bruøygard og Stian Sjølie har parkert NCC-biler nærmest i kolonne i den lille veistubben Nils Huus gate på Sandaker, et drøyt steinkast sør for den sterkt trafikkerte Ring 3 når vi møter arbeidslaget en kald vinterdag i slutten av januar.

På det aktuelle strekket i denne gata benyttes en Inpipestrømpe, som er dimensjonert og produsert i nøyaktige diametere og lengder med hensyn til leggedybder, holdfasthet og grunnvannsforhold.

Monteringen skjer uten noen form for graving mellom de eksisterende kummene som brukes som utgangspunkt for å vrenge inn den nye glassfirberarmerte foringen. Operatørene Ola Bruøygard og Stian Sjølie følger med på skjermer inne i rørfornyingsbilen, og har dermed full kontroll på innføring av foringen og selve herdingen, som gjennomføres med UV-lys. Strømpa herdes svært hurtig med UV-lyslamper som dras gjennom strømpa, slik at det svært hurtig dannes et nytt, sterkt rør inni det gamle. Metoden krever minimalt energiforbruk, sammenlignet med andre herdingsmetoder, mener Bergly. Det 75 meter lange strekket i Nils Huus gate på Sandaker blir herdet i løpet av en drøy time.

Jobben avsluttes med at stikkledningene åpnes ved hjelp av en fjernstyrt robot med overvåkningskamera. Det nye røret blir så sterkt at man kan la gamle, unødvendige stikkrør være stengt, uten risiko for deformasjonsskader på det nye røret. De kalde vinterdagene i Oslo er ingen hinder for god framdrift i prosjektet.
-Her kan vi gjøre jobben vår selv om temperaturen skulle komme ned i 20 minusgrader, sier arbeidsformann Bergly.

Store utfordringer venter

-Den store utfordringen kommer først når vi skal starte opp på Østre Aker vei. Dette er en av de store innfartsveiene fra nord, med fire felt og mye tungtrafikk. Her skal 600 meter fra Stovner og sørover fornyes med strømpeforing. Dette krever god planlegging og sikker risikovurdering, understreker arbeidsformann Tor Nicolai Bergly, som regner med at arbeidene her vil starte opp i midten av februar måned.

Utfordrende blir det også i Voksenkollveien, der de fleste av privatboligene ligger på nedsiden av veien, med den følge at avløpsvannet må pumpes opp til hovedledningen. Det betyr at det må gjøres avtale med hver enkelt huseier om å stanse pumpinga den dagen NCC skal fornye de ulike strekkene.

-Vi føler at vi gjør en viktig jobb, selv om det ikke er så mange som ser hva som skjer under bakken. Nettopp det er jo den store fordelen med NoDig metodene som vi benytter. Vi fornyer ledningsnettet uten å forstyrre dagliglivet til folk flest. Det er vi egentlig litt stolt over, sier de tre rørfornyerne i NCC.

Bildet: Arbeidsformann Tor Nicolai Bergly overvåker herdeprosessen inne i rørfornyingsbilen.

Bildet: Arbeidsformann Tor Nicolai Bergly overvåker herdeprosessen inne i rørfornyingsbilen.

Odd Borgestrand, tekst og foto