Avgifter för vatten och avlopp kommer fördubblas

Publicerad: 11 februari, 2019

Henriksdals reningsverk. Foto Arild Vågen

Henriksdals reningsverk. Foto Arild Vågen

När Henriksdals reningsverk skulle byggas om beräknades kostnaden till 5,9 miljarder och att arbetet kunde slutföras år 2020. Nu kommer den slutliga notan att hamna på över 9 miljarder och enligt den senaste tidplanen kan det dröja fram till år 2029 innan allt är klart.

Det lär dyka upp fler obehagliga överraskningar för landets kommuner när det gigantiska arbetet med att renovera vatten- och avloppsanläggningar måste startas. Avgifterna för vatten och avlopp kommer att fördubblas under de kommande 20 åren enligt Svenskt Vatten för att klara de enorma investeringarna. Och ju längre kommunerna väntar desto dyrare lär det bli.

– Vi har till exempel hittat en asbestledning som låg ingjuten under golvet som vi var tvungna att sanera och ta bort, säger Stefan Rosengren, som är projektchef på Stockholm Vatten till SVT Nyheter som en av förklaringarna till kostnadsökningen. Det är en mängd faktorer som har bidragit till att vi fått skaffa oss information under resans gång för att ta reda på alla delar som måste genomföras.

Miljöborgarrådet Katarina Luhr varnar nu resten av landets kommuner.

– Det är en utmaning som alla kommuner nu står inför då vi har ett behov av att uppgradera våra VA-nät, Vi har en utmaning i att öka reningen i våra avloppsverk och att se till att det vatten vi får i kranen är rent, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

– Självklart är det så att om vi inte har underhållit ett system under en lång tid särskilt mycket, då hittar du saker som du inte visste om från början när du börjar gräva, säger Pär Dalhielm som är vd för branschorganisationen Svenskt Vatten. För oss är det en signal att det blir dyrare ju längre man väntar. Det är lika bra att börja nu.

De ledningsnät som byggdes för 50 år sedan börjar nu visa sprickor. Under januari rapporterades vattenläckor i Östersund, Uppsala och Eksjö och för höga klorhalter i Norsjö. Svenskt Vatten räknar med att investeringarna måste öka med 100 miljarder under närmaste 20 åren. För en vanlig familj handlar den om att 400-500 kr kommer att höjas till det dubbla.

– Man ska komma ihåg att utan vatten blir nog kostnaden ännu dyrare och större både miljömässigt, men också för att ha ett fungerande liv, säger Pär Dalhielm.

De största utmaningarna står mindre kommuner för där det gäller att stegvis höja tarifferna för att undvika chockhöjning senare.

Läs mer

Jan Bjerkesjö