Tar upp miljövinsterna med NoDig-projekt

Publicerad: 22 januari, 2019

I dag startar VA Tour Sweden 2019 och först ut av fem platser där seminarieprogrammet hålls är i Piteå. SSTT deltar i fyra och först ut är Hans-Åke Mähler, underhållsplanerare på Vakin.
- Mitt föredrag kommer att ta upp SSTT som förening och miljövinster med NoDig-projekt i jämförelse med traditionell schaktning.

Föredraget är gjort av Simon Åkerlund, NCC, och bygger på föredraget som han höll vid SVOA:s mässdag ifjol.

- Det tar upp lite om SSTT som förening och informationen som finns på hemsidan, samt historiken och utveckling av olika NoDig-metoder och materialval, säger Hans-Åke.

Historiken tar upp viktiga händelser för NoDigs utveckling från 1950-talet fram till nutid och vart vi är på väg.

SSTTs medverkan sker enligt följande:
Seminarium:
Utvecklingen av schaktfria tekniker och hållbarhet
Föredragshållare: SSTT, Scandinavian Society Trenchless Technology
Denna föreläsning hålls på VA Tour Sweden i Piteå, Stockholm, Malmö och Jönköping

Talare:
22 jan Pite Havsbad, Hans-Åke Mähler, Underhållsplanerare VA, VAKIN
24 jan Kistamässan, Stockholm, Henrik Strömbäck Projektchef NCC NoDig
31 jan Malmömässan, Jonas Mader Affärsutvecklare NCC NoDig
5 feb Elmia, Jönköping, Jonas Mader Affärsutvecklare NCC NoDig

På VA Tour Sweden visar landets ledande leverantörer av VA-lösningar upp ett brett utbud av produkter, bland annat pumpar, rörsystem, gatugods, brunnar, ventiler och kopplingar. Bland fackbesökare finns VA-ingenjörer, VA-chefer, konsulter, anläggare, entreprenörer, grossister med flera och det är kostnadsfritt att besöka mässorna.

När VA Tour Sweden arrangerades för två år sedan på fyra orter besöktes mässorna totalt av cirka 2000 personer.

Läs mer

Jan Bjerkesjö