Hedersmedlem - Rolf Alm

Publicerad: 7 januari, 2019

SSTT utsåg Rolf Alm till hedersmedlem i samband med årskonferensen i Oslo i maj 2018. Rolf blir nu först ut i presentationen av SSTT:s hedersmedlemmar, som kommer att finnas på hemsidan med egen rubrik under "Medlem".

Motiveringen löd:

Rolf Alm drev SSTT:s kansli under många år med passion och noggrannhet, han har på så vis varit en bidragande anledning till föreningens framgångar. Samtidigt skötte Rolf kansliet för STVF som organiserar de svenska rörinspektörerna.

Tidigt förstod Rolf att även rörinspektion tillhör NoDig. Särskilt i samband med renovering, då inspektion av en ledning före, under och efter arbetet är absolut nödvändigt. Rolf höll i taktpinnen när SSTT:s styrelse övertygades om att ta upp STVF som en intressegrupp inom SSTT. Parallellt med den processen var Rolf projektledare för framtagandet av en utbildning för rörinspektörer, vilken leder till en auktorisation. Rolf Alm har med sin kunskap och förmåga att entusiasmera andra, varit en stor tillgång för SSTT.

Rolf berättar med egna ord om beskedet att bli hedersmedlem och hans roll i föreningen.

Läs mer här