Svenskt Vatten rekryterar nya projektledare

Publicerad: 17 december, 2018

Hans Bäckman slutar sin anställning på Svenskt Vatten i februari, men kommer vid behov att fortsätta driva projekt på timbasis. Foto Jan Bjerkesjö

Hans Bäckman slutar sin anställning på Svenskt Vatten i februari, men kommer vid behov att fortsätta driva projekt på timbasis. Foto Jan Bjerkesjö

Sedan våren 2018 har Hans Bäckman varit den enda projektledare inom Rörnät och klimat på Svenskt Vatten, SV. Men nu har en ny projektledare anställts, Magnus Bäckström är namnet, som börjar sitt arbete på SV den 1 mars. Rekryteringen av ytterligare en projektledare pågår.

- Jag har alltid officiellt sagt att när jag fyller 67 år i slutet av februari så avslutar jag min fasta anställning på SV. Däremot kommer jag att hjälpa till efter behov när det gäller olika projekt och driva dessa på timbasis, säger Hans Bäckman.

På SV:s hemsida annonseras också ledig tjänst som ”Arbeta åt Svenskt Vatten – utan att byta jobb”.

- Det är viktigt att vi använder kompetensen som finns ute bland våra medlemmar, som sitter med olika specialistfrågor. Just nu har vi mycket fokus på klimatanpassningen och skyfallshanteringen och den öppna dagvattenhanteringen.

SV vill kunna öka hastigheten när det gäller att stötta myndigheter och att informera i syfte att få till ett effektivare regelverk, lagstiftning och finansieringsmöjligheter för att hantera klimatanpassningen i både nya områden och nyanläggningar, men även i det befintliga ledningsnätet.

Den spetskompetensen gäller en begränsad projektanställning på SV.

- Det är ett exempel som jag tror kommer att följas av flera. Det är ett väldigt bra sätt att utnyttja de spetskompetenser som finns ute bland våra medlemmar utan att det behöver leda till fast anställning.

I takt med klimatförändringarna kommer behovet av specialistkompetens inom olika områden att öka.

- Vi behöver hela tiden utvärdera utvecklingen, men SV har producerat en trilogi om hållbar dagvattenhantering genom P104, P105 och P110. Vi vet hur vi ska bygga för att det ska bli bra och internationellt finns massor av manualer och goda exempel.

All kunskap pekar åt samma håll när det gäller problemlösningar. Helt klart är att hur man väljer att ta hand om öppna dagvattenlösningar kommer att påverka stadsbilden väldigt mycket i framtiden.

- Det är en jättelik utmaning och det kommer kommande generationer att få fortsätta arbeta med kontinuerligt, säger Hans Bäckman.

När det gäller dricksvattensidan nämner han två kommande publikationer från SV att hålla ögonen på. Dels P114 om dimensioneringen och utformningen av dricksvattennätet och dels P115 om rensning och spolning av reservoarer och dricksvattenledningar.

- Båda kommer att gå ut på remiss samtidigt som konferensen ”Rörnät och klimat” i mars och presenteras där.

Läs även Magnus Bäckström anställd hos Svenskt Vatten

Läs även Brinner du för dagvattenfrågor och klimatanpassning?

Läs även Arbeta åt Svenskt Vatten – utan att byta jobb