Magnus Bäckström anställd hos Svenskt Vatten

Publicerad: 10 december, 2018

Redan från mitten av januari 2019 kommer Magnus att kunna medverka med enstaka arbetsdagar hos Svenskt Vatten. Foto Svenskt Vatten.

Redan från mitten av januari 2019 kommer Magnus att kunna medverka med enstaka arbetsdagar hos Svenskt Vatten. Foto Svenskt Vatten.

Den 1 mars 2019 kommer Magnus Bäckström, idag Bodens kommun, att börja sin anställning hos Svenskt Vatten. Han kommer att arbeta 1-2 dagar i veckan på kontoret i Stockholm och resten från hemmet i Boden.

Magnus är civilingenjör inom Samhällsbyggnadsteknik och studerade i Luleå för att sedan forska och ta en doktorsexamen genom en avhandling om ”Gräsbevuxna diken och behandling av dagvatten”. Han har även mångårig erfarenhet med distributionsnätsfrågor från kommunal verksamhet i Luleå, Jönköping och Boden och har även arbetat som teknisk konsult på Vatten och miljöbyrån i Luleå i 6 år.

Magnus ingick i RÖK-kommittén 2002 – 2005.

Svenskt Vatten