Fulltegnet på Norges første NoDig-kurs

Publicerad: 2 november, 2018

-Interessen for kurset «Innføring i NoDig-metoder» har vært over all forventning. De 30 plassene er nå fylt opp, og det tar vi som et tegn på at stadig flere ønsker økt kompetanse innen dette fagfeltet.

Bildet: Det er fortsatt for høy terskel for å ta i bruk NoDig-metoder i mange norske kommuner, og det ønsker SSTT i samarbeid med Norsk Vann å gjøre noe med.

Det sier kursansvarlig, Espen Killingmo, prosjektdirektør i Sweco Norge AS, og styremedlem i SSTT.  Kurset, som er et samarbeid mellom SSTT og Norsk Vann, arrangeres 20-21 november på Thon Hotel Oslo Airport, og er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har begrenset erfaring med NoDig-teknologien.  

-Vårt mål er utvilsomt å øke interessen for NoDig, der vi vil gi en innføring i fordeler og begrensninger med de ulike metodene. Derfor vil jeg betegne dette som et introduksjonskurs, sier Espen Killingmo.
Etter gjennomført kursevaluering, er meningen å tilby dette som et fast årlig kurs. Det kan også være aktuelt å avholde kurset andre steder i landet.

Fortsatt høy terskel
-Dessverre er terskelen for å ta i bruk de ulike NoDig metodene fortsatt høy blant enkelte kommuner og ledningseiere.  Jeg mener NoDig metodene er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv og støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart, eksempelvis næringsdrivende, er i mange tilfeller vesentlig redusert i anleggsperioden, argumenterer Killingmo.
Han mener det er et stort marked for NoDig i Norge, og det finnes mange dyktige aktører som gjerne vil utvikle seg videre innenfor dette området. 

De ulike metodene
Ut ifra at dette er et innføringskurs, er det de mest vanlige metoder som beskrives, og her finner vi  rørpressing, styrt boring i løsmasser, fjell og kombinerte masser. Videre omtales inntrekking av rør og utblokking.
Videre beskrives bruk av filtstrømper og glassfiberstrømper for avløp. For vann blir det en presentasjon av limt armert foring, løs armert foring og glassfiber-armert strømpe. Belegg som metode vil også bli introdusert.

Praktiske gruppeoppgaver
Etter en generell introduksjon av metoder, tekniske data og anvendelsesområder, vil kursdeltakerne bli delt inn i grupper for å gjennomføre aktuelle gruppeoppgaver på slutten av første kursdag. Spesialentreprenører fra bransjen vil delta aktivt i gruppearbeidet. Her blir det trening i å arbeide fram et NoDig-prosjekt fra planlegging til gjennomføring, noe Killingmo tror deltakerne vil ha stor glede og nytte av. Det legges vekt på å belyse kravet til forundersøkelser som er en viktig suksessfaktor.
Arbeidene med gruppeoppgavene fortsetter på formiddagen neste dag, før de ulike gruppene skal presentere sine løsninger.

Planlegging og gjennomføring
På kursdag 2 blir det - med referanse til gruppearbeidet ferskt i minne - også en større bolk med tema planlegging og gjennomføring. Her skal deltakerne innom forundersøkelser og metodevalg. Det blir undervisning med prosjekteringstips, konkurransegrunnlag og avtaleformer i tillegg til byggeledelse.

Prosjekteksempler
Kurset avsluttes med gjennomgang av aktuelle prosjekteksempler med ulikt utfall, og årsaken til at det ble et vellykket eller mindre vellykket prosjekt.
Killingmo mener det er viktig og riktig å komme med konkrete eksempler som kursdeltakerne kan forholde seg til, og dermed også ta lærdom av.  Oppdatering av siste nytt innen NoDig hører også med til avslutningen av kurset.

 Erfarne forelesere
Killingmo får med seg erfarne kolleger fra NoDig-miljøet på dette første kurset. Rådgiverne Martina Bergh Svedahl og Borghild T. Folkedal stiller opp med sin kompetanse. Fra entreprenørsiden bidrar Anders Kjellberg fra Olimb Rørfornying og Hendrik Panman fra Kjeldaas. Elin Liljengren og Christian Skjæret, begge fra Oslo VAV, vil også være sentrale bidragsytere under kurset.

-Vi tror en av årsakene til den store interessen for kurset er den praktiske tilnærmingen. Gjennom oppgaveløsning i grupper, der også spesialentreprenører vil delta aktivt med råd og veiledning, sammen med erfarne rådgivere, kan dette bli to spennende kursdager med kunnskapsdeling i fokus, mener Killingmo, som innrømmer at han gleder seg til dette introduksjonskurset.

Vårt mål er utvilsomt å øke interessen for NoDig, der vi vil gi en innføring i fordeler og begrensninger med de ulike metodene, sier kursleder Espen Killingmo, som kan glede seg over fulltegnet kurs på Gardermoen.

Vårt mål er utvilsomt å øke interessen for NoDig, der vi vil gi en innføring i fordeler og begrensninger med de ulike metodene, sier kursleder Espen Killingmo, som kan glede seg over fulltegnet kurs på Gardermoen.

Odd Borgestrand