NoDig-konferensen har fokus på ledningsägare

Publicerad: 16 oktober, 2018

Tomas Helenius sitter med i projektgruppen för NoDig-konferensen i Göteborg i maj nästa år där fokus kommer att ligga på ledningsägare. Konferensen arrangeras på Radisson Blu Scandinavia.

Arbetsgruppen som planerar innehållet på NoDig-konferensen 22-23 maj 2019 i Göteborg har haft sina inledande möten. Fokus kommer att riktas till ledningsägarnas behov av att känna trygghet i att upphandla schaktfria metoder.

- Ledningsägarna behöver en oberoende part att luta sig emot och den parten är SSTT. Det är vi som kan ta fram oberoende rapporter. Vi håller nu på att arbeta fram projekteringsanvisningar där entreprenörer, tillverkare och ledningsägare jobbar tillsammans, säger Tomas Helenius, ordförande i svenska arbetsgruppen av SSTT.

Underlaget till projekteringsanvisningarna är nu ute på remissrunda bland parterna och resultatet kommer att presenteras på SSTT hemsida och inte minst vid årskonferensen.

- Det är ett viktigt steg. När ledningsägarna kommer att kunna använda det som underlag för att göra bra upphandlingar och beställningar så kommer schaktfria metoder och tekniker att slå igenom på allvar.

RISE, Research Institutes of Sweden, har i ett forskningsprojekt med långtidsperspektiv tittat på hur mycket som kommer att behövas läggas om i framtiden.

- Och här kommer SSTT att vara en part, som kommer att få ett ökat inflytande mer och mer.

I Tyskland finns ett trepartssystem när det gäller att certifiera system och det är något som också kommer att lyftas fram under NoDig-konferensen.

- Andra programpunkter kommer att vara studiebesök, RIN och STVF samt nya Läckagekontrollgruppen, samt sist men inte minst SSTT:s 30-årsjubileum, säger David Jacobsson, sammankallande i arbetsgruppen inför årskonferensen.

Det finns fortfarande möjlighet för SSTT:s medlemmar att komma med idéer och önskemål om punkter i konferensprogrammet och lämpligast är att man mailar sina tankar till kontakt@sstt.se.

- Vi räknar med att det kommer att bli långt över 200 deltagare på konferensen. Vår ambition är att om det är en sak som den som är intresserad av schaktfritt absolut inte får missa, så är det vår NoDig-konferens. Det är där man kan ta del av schaktfria tekniker.

Projektgruppen som arbetar med konferensen består av Mats Rostö, David Jacobsson, Anne Adrup, Stefan Indahl, Tomas Helenius samt Charlotte Lövstad från Norge. NoDig-konferensen arrangeras 22-23 maj 2019 i Göteborg på Radisson Blu Scandinavia.

Jan Bjerkesjö