250 deltok på ISTT i Cape Town

Publicerad: 15 oktober, 2018

ISTT sin årlige No Dig konferanse ble i år avhold i Cape Town, Sør Afrika, og samlet 250 deltagere fra hele verden.Blant disse var også prosjektleder i Kjeldaas AS, Hendrik Panman.

Bildet: Prosjektleder Hendrik Panman var norsk entreprenør-representant under årets ISTT i Cape Town.  Foto: Kjeldaas AS.

Årets hovedtaler var Neil van Rooyen fra Cape Town, som hadde en presentasjon om hvordan man kan få økonomisk vekst i Sør Afrika ved bruk av No Dig metoder. Sør Afrika et land med 27 prosent arbeidsledighet og har derfor stort fokus på å få menneskene i arbeid.
Hendrik Panman forteller at man ved å benytte NoDig metoder ofte tenker generelt på bruk av mindre arbeidskraft for å øke effektiviteten og kostnadene.

-I Neil van Rooyen sitt foredrag var hovedfokus at man trenger flere skolerte arbeidstakere for gjennomføring av et NoDig prosjekt, men at antall arbeidstakere opprettholdes i forhold til et graveprosjekt, sier Panman.

Ett av tildelingskriteriene
i Sør Afrika er sysselsetting av antall arbeidstakere. Også erfaringstall fra NoDig prosjekter gjennomført i Cape Town og omegn viser at man får mer igjen for pengene med gravefrie metoder.

Hendrik Panman  i Kjeldaas AS hadde selv et innlegg på 30 min om installasjon av glassfiberarmert strømpe med en diameter på 1400 mm i en lengde på 143 meter. Det spesielle med denne installasjonen var vanskelig adkomst, 22 tonn med strømpe, utførelse ved minus 10 graden og tilpassing og utvikling av eget materiell til gjennomføringen var sentrale stikkord for foredraget. (se også egen artikkel her:

Omfattende program
I løpet av de to dagene i Cape Town var det et omfattende program for NoDig-aktører fra hele verden. Her handlet det om en rekke nye infrastrukturinstallasjoner, samt omfattende renovering av eldre ledningsnett. Det var et sterkt fokus på utfordringene i arrangørlandet Sør-Afrika, spesielt i de store byområdene.
Som et resultat av gammelt ledningsnett er det høy etterspørsel etter ingeniører, planleggere, entreprenører og operatører. Mange er interessert i å lære mer om gravefrie metoder også i Sør-Afrika.

Besøkende til NoDig South Africa 2018
fikk anledning til å se og evaluere et bredt spekter av utstyr og tjenester som virkelig demonstrerte NoDig-teknologiens fordeler. Blant utstillerne var det forhandlere av horisontalt retningsbestemt boreutstyr rørbørster, ulikt rørinspeksjonsmateriell, rør og strømpematerialer, rengjøringsutstyr, konsulenttjenester, og mye mer. En integrert del av arrangementet var et omfattende konferanseprogram som ga praktisk og pedagogisk innføring i ulike NoDig metoder og forskjellige presentasjoner fra gjennomførte prosjekter, blant annet det norske prosjektet i regi av Kjeldaas.

Neste års ISTT
vil bli arrangert i Firenxe, Italia fra 30.september til 2.oktober. Dette blir den 37. internasjonale konferansen i regi av ISTT. 2019-utgaven vil legge stor vekt på innovasjon og vil presentere en utstilling med banebrytende teknologier. Her vil det også bli fremhevet den stadig viktigere strategiske rollen til gravefri teknologi som en drivkraft for den infrastrukturelle veksten i ulike land.
-Firenze er lett tilgjengelig, og arrangementet vil bli avholdt i en moderne konferansehall, og jeg er beæret over å invitere deg til den 37. Internasjonale NO-DIG 2019, og gleder meg til å ønske deg velkommen i Firenze, skriver presidenten i ISTT, Paolo Trombetti på ISTT sine nettsider for 2019-konferansen. http://www.nodigflorence2019.com/en

Det var et omfattende konferanseprogram som ble presentert under ISTT 2018 i Cape Town. Kjeldaas og Hendrik Panman var blant foredragsholderne.

Det var et omfattende konferanseprogram som ble presentert under ISTT 2018 i Cape Town. Kjeldaas og Hendrik Panman var blant foredragsholderne.

Odd Borgestrand/Hendrik Panman