Norsk Vann-direktøren slutter etter 18 år

Publicerad: 2 oktober, 2018

Direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann slutter etter 18 år i organisasjonen. Fra februar 2019 begynner hun son regionsjef for Region Øst i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Bildet: Styreleder Robin Kåss i Norsk Vann må se at han nå mister sin profilerte direktør, Toril Hofshagen til NVE. Foto: Odd Borgestrand.

Hofshagen har satt dype spor etter at hun kom i lederposisjon i Norsk Vann. I en pressemelding fra Norsk vann sier styreleder Robin Kåss at han gjerne vil takke Toril for en flott innsats for Norsk Vann gjennom mange år.

– Toril har stått på for en positiv utvikling av så vel Norsk Vann som av vannbransjen i Norge, i et godt samspill med Norsk Vanns medlemmer og samarbeidspartnere. Det er også et viktig arbeid hun skal ta fatt på i NVE for å sikre samfunnet mot flom og skred. Jeg ønsker henne lykke til i den nye jobben.

– Det blir en spennende utfordring å gå fra arbeid med vann og avløp på nasjonalt og europeisk nivå til arbeid med flom- og skredsikring på regionalt og lokalt nivå, sier Toril Hofshagen. – Det handler uansett om det viktige vannet for min del. Men jeg vil savne de mange flotte kollegene i vannbransjen og i Norsk Vann, samt det meningsfylte samspillet med politikere og samarbeidsorganisasjoner.  Men det er en tid for alt, og det er et privilegium å kunne gå fra en jobb jeg fortsatt brenner for, til en ny jobb som garantert også vil bli engasjerende.

Toril Hofshagen vil ha sin siste arbeidsdag i Norsk Vann 31. januar 2019.

– Først har jeg en aktiv høst foran meg sammen med styret og kolleger i Norsk Vann, der vi skal jobbe med en rekke interessepolitiske og faglige saker, samt implementere ny strategiplan fra 2019, forteller hun.

Styret i Norsk Vann vil nå starte rekrutteringsprosessen for å få ansatt en ny direktør.

– Styret håper å få mange gode søkere til stillingen, da Norsk Vann er en veldrevet organisasjon med godt omdømme, sier styreleder Robin Kåss i pressemeldingen.

Norsk Vann/Odd Borgestrand