Norsk Vann og SSTT arrangerer kurset Innføring i NoDig-metoder

Publicerad: 27 september, 2018

Norsk Vann, i samarbeid med SSTT, tilbyr nå kurset Innføring i NoDig-metoder 20-21 november på Thon Hotel Oslo Airport.

Norsk Vann, i samarbeid med SSTT, tilbyr nå kurset Innføring i NoDig-metoder 20-21 november på Thon Hotel Oslo Airport.

Norsk Vann, i samarbeid med SSTT, tilbyr nå kurset Innføring i NoDig-metoder 20-21 november på Thon Hotel Oslo Airport. Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har begrenset erfaring med NoDig-teknologien. Et viktig mål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene.

NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering, er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart (eks. butikker/næring) i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.

Kurset gir en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Stikkord; Tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger.

Videre beskrives hvordan gå fram i forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig.
Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg.
I tillegg legges vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter; Hvorfor ble dette et bra prosjekt? Hva var det vi ikke lyktes med i dette prosjektet?

Det legges vekt på en praktisk tilnærming til stoffet gjennom oppgaveløsning i grupper der også entreprenører vil delta aktivt med råd og veiledning. Foredrag og annet relevant kursmateriell gjøres tilgjengelig for deltakerne via tilsendt link.

Kursholdere
Espen Killingmo, Sweco (Kursansvarlig)
Borghild Folkedal, Asplan Viak
Elin Liljegren Oslo kommune, VAV
I tillegg vil enkelte andre erfarne bransjeressurser bidra i løpet av kursdagene.

Les mer

Jan Bjerkesjö