Läckagekontroll blir fristående sektion i framtiden

Publicerad: 24 september, 2018

Matz Malmgren har hållit många kurser i läcksökning genom åren och nu bildar SSTT nya intressegruppen Läckagekontroll. Foto Jan Bjerkesjö.

Matz Malmgren har hållit många kurser i läcksökning genom åren och nu bildar SSTT nya intressegruppen Läckagekontroll. Foto Jan Bjerkesjö.

På VA-mässan i Jönköping håller Matz Malmgren, HAMAFO Teknik och sammankallande i den nybildade arbetsgruppen, föredrag om bakgrunden och tankarna till SSTT Läckagekontroll.

Det har saknats ett forum för gemensamma frågor för de som arbetar med läckagekontroll och läcksökning och det är bakgrunden till att SSTT i juni i år tog beslut om att bilda en ny intressegrupp för läcksökning. Ett flertal av SSTT:s och STVF:s medlemmar arbetar med läckagekontroll och en intressegrupp inom området ger föreningen större medlemsnytta och mer medlemsengagemang.

- Vi vill kunna nå ut och delge medlemmarna all den kunskap som finns på många håll bland de aktörer som har erfarenhet av läckagekontroll men även vara en samlad kunskapsbank för all ny teknik som kan vara till nytta inom vårt verksamhetsområde. Vi vill vara ett forum och mötesplats för diskussion, utbyte av erfarenheter, informationsspridning samt utbildning kring och utveckling av tekniker för läcksökning och läckagekontroll, berättade Matz Malmgren.

SSTT Läckagekontroll vill höja kompetensen både för beställare och utövare av läckagekontroll och kunna erbjuda utbildning med auktorisation inom branschen för läckagekontroll/läckagelokalisering. En väl utförd läckagekontroll ger både ekonomiska och miljömässiga vinster samt hjälper till att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet.

- Vi vill supporta ledningsägare som idag saknar resurser och kompetens för att ha kontroll över sina förluster på ledningsnätet.

Arbetsgrupp bildad

Förutom Matz Malmgren ingår följande personer i arbetsgruppen: Tommy Ekblad Göteborg Kretslopp och Vatten, Peter Rydegård SVOA, Anna Åhr Evertson Norrvatten, Jakob Kesselberg Vretmaskin, Peter Hoppstadius Eriksson Vakin, Peter Nyby HAMAFO Teknik AB/STVF, samt Karin Lundwall Welin och Mats Holme från Branschkansliet.

Tills vidare kommer intressegruppen Läckagekontroll att ingå i SSTT som en del av STVF, men i framtiden bli en egen fristående sektion inom SSTT.

Vid Teknikträffen 31 Januari ‐ 1 Februari 2019 på First Hotel Arlanda Airport/Drive Lab Center firar STVF 30‐års jubileum genom seminarier och en minimässa med tema ”Rörinspektionsbussar & Läcksökningsutrustning”.

Läckagekontroll kommer att bli ett inslag vid teknikträffen. Ett av målen för arbetsgruppen är att vidareutveckla utbildning kring läckagekontroll och skapa en auktorisation med kunskapsprov och behörighetsbevis, enligt svenskt vattens P107 Läcksökning på Vattenledningsnät.

VA-mässan Elmia Jönköping
Tisdag 2018-09-25 10:30-10:55
Program Scen Hall B:
Satsning på en ny arbetsgrupp för läckagekontroll

Under fliken på STVF kan du läsa allt om den nya intressegruppen Läckagekontroll!

Jan Bjerkesjö