Takker ja til dialog om plastrør og levetid

Publicerad: 20 september, 2018

Hallingplast og Borealis takker Norsk Vann og Gunnar Mosevoll for det kontante og fyldige svaret på vår artikkel som gikk ut i norsk fagpresse for 2 uker siden. Det skriver markedssjef i Hallingplast, Sverre Tragethon i et tilsvar til Norsk Vann og Gunnar Mosevoll.

Bildet: Illustrasjonsfoto fra omvisning i produksjonslokalene til Hallingplast AS under Hallingtreff 2018.

Av markedssjef i Hallingplast AS, Sverre Tragethon

-Vi har også sett at PE Trykkrør får mye god omtale i rapporten, men vi fremholder fortsatt at rapporten inneholder en del feil som er nødt til å korrigeres.
En av feilene omhandler PE100RC materiale, hvor hele omtalen av materialet er feilaktig, - eksempelvis at PE100 er en homopolymer og RC+ en copolymer. Dette er altså en faktafeil som bør rettes opp.
Det står også at PE100 RC+ har større motstand mot rask sprekkvekst, mens det som er tilfellet er at det er sakte sprekkvekst som PE100 RC+ har høyere krav på.
Senere i rapporten står det henvist til at man burde ha høye krav på sakte sprekkvekst – og da bør jo etter vår mening PE100 RC+ være det selvsagte valget.

For de spesielt interesserte
kommer PE100RC (Kalles RC+ i Norge) fra de tyske PAS1075 retningslinjene, for rør som installeres i grunn med mye gammelt metallskrap i bakken.
Disse metallformålene har en tendens til å trenge opp og trykke inn mot rørveggen – og her er PE100RC langt bedre egnet til å motstå denne typen punktlaster enn vanlig PE100.
Dette kan sammenlignes med en stein som ligger og trykker inn mot ett PE-rør, og vi mener derfor at PE100RC er det selvsagte valget for fremtidens trykkledninger.
Kostnadsforskjellen har i tillegg blitt forsvinnende liten, og dette bør derfor heller ikke være noe argument, gitt at rørene utgjør en svært liten del av grøftekostnaden.

Som markedssjef i Hallingplast AS
holder jeg fortsatt fast ved at felles for alle rørprosjekter er at svakeste ledd er avgjørende for livslengde. 
Min kommentar angående livstid på 100 år, og at dette er teoretisk, kom nok litt feil ut på trykk når jeg leser det om igjen.
Mitt poeng var nok heller at livstiden på ett material bør kunne sammenlignes mot andre materialer, og inkludere installasjon og driftsbetingelser som for eksempel setninger i grunn. Jeg beklager om jeg i min uttalelse bagatelliserte behovet av infrastruktur med lang livstid – dette er ett felles ønske også fra oss som produserer rør.

Min kommentar var myntet mer mot at mange rørbrudd skyldes andre ting enn rørets levetid.
En slik rapport er selvfølgelig svært viktig, og vi er derfor svært glade for at Norsk Vann inviterer oss til dialog. Det vil vi selvsagt takke ja til.