Informationsbrev till alla kommuner

Publicerad: 20 september, 2018

Ett informationsbrev skickas ut idag torsdag till alla svenska kommuner om den nybildade intressegruppen Läckagekontroll.

Ett informationsbrev skickas ut idag torsdag till alla svenska kommuner om den nybildade intressegruppen Läckagekontroll.

I dag skickar SSTT ut ett informationsbrev till alla kommuner i Sverige om den nybildade intressegruppen Läckagekontroll.

SSTT har nyligen beslutat att bilda en ny intressegrupp - SSTT Läckagekontroll – för öka kunskapen och engagemanget kring läckagekontroll och läcksökning samt öka användandet av schaktfria metoder. Målet är att etablera verksamhetsområdet för läckagekontroll som en lika självklar del av SSTT som STVF är idag.

Tanken är att intressegruppen ska bli en stabil plattform för diskussion, utbyte av erfarenheter, informationsspridning samt utbildning kring och utveckling av tekniker för läcksökning och läckagekontroll. Genom detta initiativ ökar SSTT medlemsnyttan och medlemsbasen.

Ett av målen för arbetsgruppen är att vidareutveckla utbildning kring läckagekontroll och skapa en auktorisation med kunskapsprov och behörighetsbevis enligt svenskt vattens P107 Läcksökning på Vattenledningsnät. Väl utförd läckagekontroll ger både ekonomiska och miljömässiga vinster samt hjälper till att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet.

Då läckagekontroll och tv-inspektion står varandra nära - och i många fall genomförs av samma person hos många ledningsägare - faller det sig naturligt att ha gemensamma teknikträffar. Därför kommer STVFs teknikträff 31/1 – 1/2 2019 att utökas med ett seminarieprogram inom läckagekontroll, vilket löper parallellt med programmet för TV-inspektion. Inom ramen för läckagekontrollspåret kommer arbetsgruppen detta första teknikmöte genomföra workshops med er som jobbar inom läckagekontroll, för att vi tillsammans ska få bäst möjliga utformning av SSTT Läckagekontrolls agenda inför framtiden.

Informationsbrevet, undertecknat av styrgruppen för läckagekontroll, avslutas med uppmaningen om medlemskap i SSTT och SSTT Läckagekontroll.