Historisk SSTT-treff i Tromsø

Publicerad: 10 september, 2018

28 påmeldte til SSTT-treffet ved Nord-Norges største vannprosjekt på Nord-Tromsøya ble en fagdag utenom det vanlige for representanter fra entreprenører, byggherrerer, rådgivere, jurister og leverandører tirsdag 4.september

Bildet: Direktør i RTi Østerrike, Michael Griebaum, var tilstede under demoen i Tromsø. Her sammen med rådgiver Jan Stenersen foran de to trailerne fra Østerrike.Foto: Odd Borgestrand

At deltakerne på årskonferansen til Norsk Vann også fikk en innføring i prosjektet dagen før demoen, blir av SSTTs representant i Tromsø, VA-rådgiver Jan Stenersen, betraktet om et ekstra pluss.

Tromsø kommune bygger nå en ny «vannfabrikk» nord på Tromsøya, som skal sørge for vannforsyning til hele byen og fastlandet rundt. Anlegget har tre byggetrinn, nemlig sjøledninger og landtak nede ved sjøen, vei og ledningsanlegg opp til vannfabrikken oppe på fjellet i tillegg til selve vannfabrikken. Samlede investeringer vil beløpe seg til nærmere 300 millioner kroner. Utbyggingen har fått mye omtale lokalt, for det har vært en rekke utfordringer i prosjektet.

Stor ledning med høyt trykk

Det er rehabilitering av DN600 mm 25 bar vannledning på Nord-Tromsøya som nå pågår og som var hovedtemaet for treffet.  Fornyelse av vannledning med dette trykket har aldri tidligere vært utført i Skandinavia når det gjelder vannforsyning.
Det er hovedinntaket til Tromsø by som nå fornyes etter at det ble oppdaget en lekkasje på deler av nyanlegg.  Det er berammet en rettssak om dette i Tingretten i Tromsø i februar, og denne saken vil gå sin gang uavhengig av den faglige utfordringen som SSTT ønsket å belyse.
Det er to ledninger på 600 mm som går 140 høydemeter opp fra sjøen til det nye høydebassenget til Tromsø kommune, med et ventilkammer mot det gamle forsyningsnettet omtrent midt på både lengde- og høydemessig.
Den øverste halvdelen av det nye ledningsnettet er friskmeldt etter trykktesting, men i nedre halvdel ble det oppdaget lekkasjer. Det statiske trykket i Tromsø er svært høyt, og derfor må den nye vannledningen tåle et høyt trykk.

Ut av landet
Det ble arrangert dialogmøter med NoDig bransjen både i Norge og i deler av Europa i februar/mars og det ble også arrangert enkeltmøter med de ulike aktørene. Til slutt var det RTi Rohrtechnik International i Østerike som fikk oppdraget. De fornyer med en semistrukturell løsning med strømpeforing på 600 mm og med en veggtykkelse på 15 mm på foringen.  Fornyingen er delt opp i fire ulike strekk, i lengder fra 40 til 170 meter. Med to parallelle ledninger blir det totalt 1240 meter med rørfornying i prosjektet.
Det var trykk-klassen som gjorde det nødvendig for Tromsø kommune å engasjere utenlandske NoDig-eksperter.
Trolig ville også ledende norske aktører maktet denne jobben dersom de hadde hentet inn utstyr fra utlandet, men Stenersen tror risikomomentet med så høyt trykk på en vannledning ble for stort til at de vågde seg på denne jobben.

En spesiell begivenhet
-Dette fagtreffet var en spesiell begivenhet der vi hadde den største strømperiggen i Europa oppe og hvor vi hadde et kort tidsvindu for å vise dette frem. Stenersen var ekstra fornøyd med at rådgiverbransjen var så godt representert i forbindelse med presentasjonene under årskonferansen til Norsk Vann og SSTT-treffet dagen etter.
SSTT-fagtreffet var delt i en presentasjonsdel og den del med befaring til det pågående anlegget på Nord-Tromsøya, hvor også VVS 24 og Steinsentre AS viste frem sitt utstyr for «normale» dimensjoner og kumrehabilitering.
Fokuset på kumrehabilitering var for vannkummer. Her handlet det om å vise at bransjen nå har kommet mye lengre enn tidligere da det bare ble rehabilitert avløpsledninger med strømpe og de vanlige metodene for vannledninger har vært utblokking eller styrt boring. Nå har bransjen også strømper for vannledninger i de fleste dimensjoner og trykk-klasser. For vannkummer ble HMS tema hvor forankring og bruk av demonterbare armaturer fra Ulefos Esco ble presentert.

Nyttig for energibransjen
Stenersen tror prosjektet i Tromsø kan komme også kraftverkene i Norge til gode. Høye trykk og store dimensjoner har så langt vært et ukjent område for den bransjen med tanke på rørfornying. Da vi diskuterte strømpeløsninger ble hydraulisk kapasitet også fokusert. Nå vil Norconsult, som uavhengig rådgiver for kommunen, gjerne inn som rådgivere også mot kraftbransjen med bakgrunn i Tromsø-prosjektet. Her er det mye kompetanseoverføring som kan komme til nytte, mener Stenersen. Med strømper som fører til mindre friksjon vil strømuttaket kunne økes kraftig gjennom rørfornying i turbinledningene.

Veien videre for SSTT
er å tilby kurs innen vurdering av de ulike rehabiliteringsmetodene og dette håper SSTT å kunne tilby også i Nord-Norge i 1.halvår 2019. Dette ble også etterspurt på SSTT fagtreffet, forteller rådgiver Jan Stenersen, som tok initiativet til treffet.

En av Europas største strømperigger er på plass i Tromsø denne høsten. RTi International fra Østerrike står for rørfornyingen.

En av Europas største strømperigger er på plass i Tromsø denne høsten. RTi International fra Østerrike står for rørfornyingen.

Odd Borgestrand