Min vardag - Mats Rostö

Publicerad: 28 augusti, 2018

Mats Rostö, SSTT:s ordförande, är först ut i nya serien

Mats Rostö, SSTT:s ordförande, är först ut i nya serien "Min vardag". Foto Jan Bjerkesjö

Nu startar SSTT en ny serie, "Min vardag", där vi helt enkelt frågar olika personer inom organisationen hur deras vardag ser ut och vad de tycker är den viktigaste frågan. Först ut är SSTT:s ordförande, Mats Rostö, till vardags VD för Nacka Vatten och avfall.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Nacka vatten och avfall är ett nybildat helägt kommunalt bolag. Arbete inom VA- avfallsbranschen innebär mycket variation och nya frågor att hantera dagligen, så även för mig. En vanlig arbetsdag börjar 08.00 och slutar oftast mellan kl 17-18. Dagen brukar innehålla många möten med medarbetare och anställda inom kommunen. Jag ingår i Nacka kommuns koncernledningsgrupp, så jag har även regelbundet avstämningsmöten med kommunens olika processansvariga och politiker. Minst en gång i veckan har jag även avstämning med bolagets styrelseordförande. Jag har en rörlig arbetsdag vilket passar det mig bra att vi då har behovsanpassad arbetsplats inom NVOA, det innebär att ingen har en fast arbetsplats utan att man sitter tillsammans i öppet arbetslandskap tillsammans med sin arbetsgrupp. Sedan 2017 när jag blev invald som ordförande har jag engagerat mig mycket i frågor rörande SSTT. Det är mycket spännande och lärorikt att leda och driva arbetet samt inspirera till utveckling och förnyelse inom SSTT.

Vad är du mest upptagen av i ditt arbete just nu?
Budgetarbete är ett stort fokus just nu efter sommaren. Det är även ett stort och spännande uppdrag kring hur vi som bolag på bästa sätt kan stötta kommunens utveckling, genom stark exploatering och ny tunnelbaneförbindelse som håller på att ta form. Kompetensförsörjning för vår bransch är en fråga som hela tiden ligger högt uppe på min agenda, och det är även en nationell fråga som vi behöver ta krafttag om.

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete?
För mig är det mötet med människor som är den största drivkraften i mitt uppdrag. Det tillsammans med att se medarbetare utvecklas och lyckas i sitt arbete. Jag ser och hör det varje dag på jobbet och det är en stor inspiration för mig att då anstränga mig ännu mer.

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT just nu?
Att SSTT ska vara den självklara mötesplatsen för No-Dig i Sverige och Norge OCH jag känner att vi är där! Ett exempel på det är att läcksökarna i Sverige, med samlingsnamnet Läckagekontroll, valt att ansluta sig till oss i SSTT. Förutom det vill jag berätta om schaktfritt byggande, om miljövinster, om att det är viktigt att göra metodval på grundval av fakta och objektivitet. Medlemmarna är förutsättningen för vår legitimitet och min förhoppning är vi uppfattas som samlande kraft och en plattform. Viktigt att vi attraherar fler att ansluta sig till SSTT. Ju fler vi blir ju mer kan vi påverka!

Jan Bjerkesjö