Rørinspektører bevilget en halv million kroner til kompetansesenter

Publicerad: 22 augusti, 2018

Årsmøtet i Rørinspeksjon Norge gjenvalgte Peer Christian Nordby fra Olimb Rørfornying AS som leder for nok et år, og foreningen bevilget et tilskudd på en halv million kroner til det kommende kompetansesenteret for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås.  

Bildet: Styret i Rørinspeksjon Norge som ble valgt under årsmøtet i Stavanger. Fra venstre styreleder Peer Christian Nordby, Olimb Rørfornying AS, Vidar Aase, Vitek AS, Trond Alm, Norva24 AS, Trond Havnes, Høytrykksvakta AS, Jan Helge Høvset, Eskeland Electronics AS, Reidar Kveine, Bærum kommune og Erik Gløersen Oslo VAV. 

Det går rolig for seg når landets rørinspektører samles til årsmøte. Her er det fred og fordragelighet blant kolleger og konkurrenter. Kritiske røster var enten fraværende eller ikke eksisterende også under dagens årsmøte i Stavanger.
Medlemstallet holder seg stabilt. Åtte bedrifter meldte seg inn i fjor, mens seks meldte seg ut. Det totale antall medlemmer fra bedrifter og kommuner er dermed 115, fordelt på 25 kommuner / interkommunale selskaper og 90 private firma som hovedmedlemmer.

Kompetansesenter
En av de viktigste sakene som opptar RIN-medlemmene er etableringen av det nye kompetansesenteret for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås. I 2017 ble det bevilget 2,5 millioner kroner i revidert statsbudsjett, men den store summen på 17,5 millioner kom først i mai 2018.
Da kunne hele vannbransjen i Norge kan juble over at regjeringen endelig har forstått budskapet om at norsk vannbransje trenger sitt eget kompetanse-senter, mente RIN-leder Peer Christian Nordby, som selv sitter i styringsgruppa for det kommende senteret.
Det var Rørinspeksjon Norge og nylig avdøde Arve Hansen som tok initiativ til opprettelsen av et øvingssenter for ulike aktører i vannbransjen, og Nordby er tydelig på at kompetansesenteret vil være viktig for å heve kompetansen hos ansatte i bransjen og for utdanning av studenter som bransjen trenger i årene fremover.
Mange medlemmer i Rørinspeksjon Norge har lagt ned en betydelig dugnadsinnsats i planarbeidet, og Nordby mener RIN-interessene er godt ivaretatt. Styret i RIN har også bevilget 500.000 kroner i tilskudd til etablering av senteret, et beløp årsmøtet godkjente stilltiende.

Faggruppene
Rørinspeksjon Norge har tre ulike faggrupper som tar seg av henholdsvis spyling og rørinspeksjon, tetthetsprøving/desinfeksjon og lekkasjekontroll og trasèsøk. Spyl- og rørinspeksjon var den mest aktive med tre kurs i spyling, henholdsvis på Gardermoen og i Tromsø, og med totalt 78 deltaker, mens kurset i rørinspeksjon samlet 27 deltakere på Gardermoen. Faggruppa for lekkasjekontroll og trasèsøk samlet 26 deltakere under sitt kurs i Stockholm. Årsmøte og fagdager ble arrangert i Tromsø i fjor, med totalt 98 deltakere og foredragsholdere.

Solid økonomi
Rørinspeksjon Norge finansierer sin drift gjennom årsavgiften, annonseinntekter på nettsiden og inntekter fra avholdte kurs. Ulike prosjekt-oppgaver finansieres gjennom spleiselag med Norsk Aktivitetsnivået i 2017 blir betegnet som middels med fem avholdte kurs, og det har vært arbeidet med utarbeidelse/planlegging av flere kurs og fagtreff.  Utover dette har ressursene også vært knyttet opp mot drift av hjemmesiden.  Dette har resultert i et positivt driftsresultatet for 2017, på drøye 325.000 kroner. Av dette overskuddet går imidlertid drøyt halvparten til Norsk Vann for dekning av en prosjektrapport. Foreningen har likevel en solid økonomi, med 1,4 millioner kroner i egenkapital.
Styret har satt opp et budsjett for 2018 på 3,4 millioner kroner, og 2019-budsjettet foreligger også med en ramme på 3,525 millioner kroner. Det er forventet overskudd også for de kommende år.
Det blir ingen endring i medlemsavgiften for kommende år. RIN legger for øvrig opp til en hyggelig 25 års feiring i 2019, mest sannsynlig i Stavern, og årsmøtet satte av 150.000 kroner til denne markeringen.

Det nye styret
Styret for 2018 har følgende sammensetning: Leder: Peer-Chr. Nordby, Olimb Rørfornying AS, gjenvalgt.
Medlemmer: Erik Gløersen, Oslo kommune – VAV, ikke på valg, Jan Helge Høvset, Eskeland Electronics as, ikke på valg, Reidar Kveine, Bærum kommune, gjenvalgt, Trond Alm, Norva24, gjenvalgt og nye medlemmer ble Vidar Aase, Vitek AS og Trond Havnes,Høytrykksvakta AS.

Odd Borgestrand, tekst og foto