Bransjen satser på kompetanse-senteret på Ås

Publicerad: 24 juni, 2018

Leder av Stortingets energi- og miljøkomite, Ketil Kjenseth (V).

Leder av Stortingets energi- og miljøkomite, Ketil Kjenseth (V).

Sentrale aktører i vannbransjen ønsker å bidra til realiseringen av et «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur», kom det frem i et møte om senteret på Ås.

22. juni ble det avholdt et større bransjemøte i Vitenparken ved NMBU på Ås, med over 80 deltakere fra hele vannbransjens verdikjede. Hensikten med møtet var å informere om status i arbeidet med «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur» og mobilisere til et spleiselag for sluttfinansiering av senteret.

Regjeringen har allerede bevilget 20 mill. kr i investeringsstøtte til kompetansesenteret, og bransjemøtet var preget av et felles engasjement for å få senteret realisert.

Møteleder var assisterende direktør Yngve Wold i Norsk Vann, som innledningsvis viste en informasjonsfilm om senteret, som var produsert til anledningen. Norsk Vann og NMBU ønsket velkommen til møtet med innledningsvise appeller ved henholdsvis direktør Toril Hofshagen og prorektor Øystein Johnsen. Leder av styringsgruppen for etableringsprosjektet, avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo kommune, orienterte om bakgrunn, historikk og status i arbeidet med senteret.

Leder av Stortingets energi- og miljøkomite, Ketil Kjenseth (V), engasjerte forsamlingen med betraktninger fra politisk hold om senterets samfunnsnytte og potensialet for næringsutvikling. Kjenseth oppfordret bransjeaktørene til felles satsing, for å bygge kompetanse for fremtiden både kapasitetsmessig og kvalitetsmessig.

Deretter var det innlegg fra sentrale brukergrupper av et kompetansesenter om deres forventinger til nytteverdi: Per Øystein Funderud i Asker kommune, Arve Heistad ved NMBU, Bjarne Haugland i VA- og VVS-produsentene (VVP), Tom Baade-Mathiesen fra Norconsult, Peer-Christian Nordby i Rørinspeksjon Norge (RIN) og Tore Andreas Larsen fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). En spontan appell ble også holdt av CC Sibbern fra Vitek.

Etter de innledningsvise presentasjonene, var det fremleggelse av planene for eierstruktur, organisering, finansiering og fremdrift for bygging av kompetansesenteret ved rådgiver Sjur Tveite og møteleder Yngve Wold. Fagleder Trond Alm fra NORVA24 informerte om hvordan eksisterende vann- og avløpsinfrastruktur for bygningene på Campus Ås kan tjene som demoanlegg med mange ulike rørkvaliteter av ulik alder.

I løpet av dagen kom det frem et stort engasjement for å bidra kollektivt til at senteret blir en vellykket satsing. Det skal nå jobbes videre for å få på plass avtaler med de ulike aktørene, både når det gjelder investeringsbidrag og aksjonæravtaler.

Avslutningsvis var det omvisning på Campus Ås, inkludert til tomten som er reservert for «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur».

Källa: Norsk Vann

Hilde Kanten Olsen