Grundkurs i läcksökning varvar teori och praktik

Publicerad: 11 juni, 2018

Sedan kursavslutningen 5 juni kan nu ytterligare 16 deltagare välja rätt metod för läcksökning. Foto: Jan Bjerkesjö

Den 4-5 juni arrangerade Svenskt Vatten grundkursen i läcksökning med Matz Malmgren från HAMAFO Teknik som kursledare. Kursen varvade teori i hotellet vid Globen i Stockholm med praktiska övningar vid Stockholm Vattens läcksökningsanläggning Sommarro, ett stenkast från Norsborgs vattenverk.

För den som arbetar inom VA och behöver grundläggande utbildning i läcksökning arrangerar Svenskt Vatten grundkursen i läcksökning. Sedan kursavslutningen kan nu ytterligare 16 personer välja rätt metod vid läcksökning och hantera de instrument som metoden kräver.

- Under mina 30 år som utbildare har jag säkert utbildat ett par tusen personer vid det här laget, säger Matz Malmgren.

Det är just att kursen innehåller både teori och praktik som är styrkan.

- Vi ger deltagarna instrument, men många menar att även utbytet av erfarenheter mellan dem ger extra värde.

Kursen innehåller grunderna i läcksökning, metoder och utrustningar, flödesmätning, ventillyssning, marklyssning, korrelationsprincipen och alternativa läcksökningsmetoder. Men styrkan är alltså att deltagarna praktiskt får prova på flödesmätning, ventillyssning, marklyssning och korrelation vid anläggning Sommarro.

Som Matz Malmgren kunde berätta redan vid STVF:s teknikdagar i början februari, så är det stora värden som står på spel redan vid små läckor. Att rör börja läcka kan upptäckas på många olika sätt och det viktigaste är att man upptäcker var läckan är innan åtgärder sätts in.

När stora områden av landet idag inför bevattningsförbud redan i maj månad och grundvattennivåerna rapporteras som rekordlåga, blir varje läcka extra känslig. Och kommuner med vattenbrist ökar.

Den gamla läcksökningsanläggningen låg i Borås, men sedan 2014 så ligger den nu vid Stockholm Vatten vattenverk i Norsborg.

Av de 16 deltagarna på grundkursen 4-5 juni så var tre stycken tjejer. Antalet ökar för varje år, vilket är glädjande i en annars mansdominerad bransch.

HAMAFO Teknik AB utbildar på Svenskt Vattens kurser i läcksökning:
– Läcksökning på vattenledningsnät, Grundläggande och Fortsättningskursen
– Diplomkurs rörnät – anläggning, drift, underhåll och förnyelse
– Rörnätskurs för arbetsledare – anläggning, drift, underhåll och förnyelse

Nästa grundkurs i läcksökning arrangeras 18-19 september och troligtvis kommer en eller ett par kurstillfällen ytterligare under hösten.

Läs även Eva behövde mer kunskap om läcksökning

Jan Bjerkesjö