Dialog mellan utställare och deltagare

Publicerad: 8 maj, 2018

Dialog var temaordet under NoDig-konferensen i Lilleström och det gällde inte minst kontakterna mellan utställare och konferensdeltagare. Det fanns gott om tid att titta närmare på vad utställarna informerade om och dessutom genomfördes ”speedmeeting”.

Speedmeeting fanns på schemat även under NoDig-konferensen 2016 och är ett bra tillfälle för deltagarna att få en kort, kärnfull och detaljerad information om leverantörer, konsulter, entreprenörer och andra utställare. Därför var det avsatt en halvtimme av programmet på den första konferensdagen för korta möten mellan konferensdeltagare och utställare.

Utställare fick presentera ett valt tema under tio minuter för sju olika grupper.

Modellen provades för två år sedan och gav positiva resultat och det var därför de snabba mötena återkom även denna gång.

- Det blir energiska och spännande möten mellan utställare och konferensdeltagare. Erfarenheterna från sist från SSTT-aktörer i olika branschen visar att man kom i kontakt med väldigt många deltagare och deras specifika frågor, säger projektledaren för årets konferens Charlotte Lövstad.

HelpDesk var en annan modell för kostnadsfri rådgivning där konferensdeltagare mötte en panel av entreprenör och rådgivare.

- Jag tycker det gick bra. Vi hade ett roterande schema och sammanfattningsvis var det flera deltagare som kom med frågor om projektering på NoDig och om SSTT. Jag har inga siffror, men flera har sagt att de ska söka medlemskap. Det blev en bra dialog där vi pratade om vilka NoDig-projekteringsverktyg som finns och det uppskattades, säger Elin Liljegren, som var ansvarig för HelpDesk.

Följande aktörer fanns med bland utställarna i år:
BAB Rörtryckning AB, Båsum Boring as, Johan Lundberg AB, limited company, Høytrykks-Vakta as, Hallingplast as, Kjeldaas, Olimb Rørfornying Holding AS, VITEK AS, Pipeliner AS, Amiantit Norway AS, NCC Norge AS, Inpipe Sweden AB samt Masterproject AS.

Jan Bjerkesjö