Rapporten är författad av Sweco och presenterades under Vattenstämman i maj. I månadsskiftet augusti-september kommer nästa delrapport om VA-branschens kompetensförsörjning. Den utgår från omfattande SCB-statistik över ”VA-relevanta” yrken och utbildningar och innehåller bland annat jämförelser med andra branscher, till exempel lönenivåerna.

Har du frågor om rapporten eller enkäten, kontakta Dan Löfgren, dan.lofgren@svensktvatten.se.

Ladda hem den första delrapporten HÄR.