Ny projekteringsanvisning på gång

Publicerad: 10 juli, 2024

I början på hösten kommer en ny projekteringsanvisning att släppas som hanterar infodring med kontinuerliga rör. Det viktigaste syftet med projekteringsanvisningar är att sprida kunskaper om hur olika schaktfria metoden utförs på ett högkvalitativt sätt. Med tydliga riktlinjer blir det lättare för både beställare, projektörer och entreprenörer att ta steget från schaktning till schaktfria metoder.

Projektanvisningen om infodring med kontinuerliga rör, eller sliplining som man också säger, blir den andra som SSTT släpper. Den tidigare handlade om styrd borrning och arbetet med den leddes av Mats Ohlsson, projektledare på Stockholm Vatten och medlem i den svenska arbetsgruppen inom SSTT.

-          SSTT:s projekteringsanvisningar är exklusivt ämnade för våra medlemmar och är en vidareutveckling av den mer allmänt hållna Metodöversikten. Anvisningarna vänder sig i första hand till projektörer och ledningsägare samt beställare. Syftet är att anvisningarna ska utgöra en utförlig beskrivning av metodens utförande samt en djupare beskrivning av projekteringskrav. De ska vara ett stöd för att börja använda den metoden, förklarar han.

Mats Ohlsson sitter även med i projektgruppen som tar fram den nya projekteringsanvisningen för att bidra till att den får liknande format.

-          Vi vill skapa en form för projekteringsanvisningarna som gör dem lätta att hitta i och följa. Anvisningarna ska hjälpa beställare att i första hand välja rätt metod för ett jobb och sedan kunna se till att den metoden utförs på rätt sätt, med rätt materialval, dimensionering etc.

Ett bra stöd för alla aktörer

Infodring med kontinuerliga rör är en schaktfri metod som innebär att en hopsvetsad ledning, med något mindre ytterdiameter än den befintliga ledningens innerdiameter, dras in i hel längd på en ledningssträcka via en schaktgrop. Vanligtvis används helsvetsade PE-rör som kontinuerliga rör, men även segment kan användas för infodring. Andra material som kan användas är segjärn, PP, stål och GAP.

-          Metoden används främst på tryckledningar och är relativt sett enkel med få osäkerhetsmoment och det gamla röret blir kvar som skyddsrör. Samtliga dimensioner kan användas och infodring kan utföras från 25 mm och uppåt, förklarar Mats Ohlsson.

I en projektbeskrivning går man igenom i stort sett alla aspekter på den beskrivna metoden, alltifrån vilken utrustning som behövs och materialval till geoteknik och miljöpåverkan.

-          Där finns även beskrivet vilka eventuella kontakter som behövs med myndigheter för olika typer av tillstånd och annan viktig information. Med projektanvisningen som hjälp ska man kunna hantera hela processen från planering och projektering till utförande och kostnadsberäkningar.

Webinarium den 19 september

Projektanvisningen för infodring av kontinuerliga rör kommer släppas i början av hösten.

-          I samband med att den görs tillgänglig för alla medlemmar kommer vi även att ha ett webinarium den 19 september där vi går igenom hela projektanvisningen och diskuterar frågor som dyker under presentationen, berättar Mats Ohlsson.

Ylva Sjönell