Norge: Felleskonferanse for SSTT og RIN

Publicerad: 28 juni, 2024

Det gjennomføres felleskonferanse for SSTT og RIN på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen 27. - 28. august 2025. Sett av dagene allerede og gled deg! 

Rammene for programmet og innholdet i fellessesjoner og paralelle program begynner aktørene å arbeide med like over ferien. Men noen viktige punkt vet vi allerede: 

  • Det legges opp til en liten sosial samling, med enkel bevertning, for de som ankommer 26. august.
  • Det er bestilt tilgang til både storsal og mindre rom/saler. Dette for å kunne dele i grupper for SSTT og for at de ulike faggruppene hos RIN skal få gode lokaliteter i deler av arrangementet.
  • Det er lagt opp til utstillinger både ute og inne.

Felleskonferansen blir i dette hotellet.

 

Vi møtes i august 2025, velkommen!