Almedalen 2024 – Seminarier inom VA

Publicerad: 25 juni, 2024

Almedalen är en unik mötesplats där frågor diskuteras utifrån många perspektiv med representanter från politiken, näringslivet, offentlig sektor och intresseorganisationer. För SSTT’s medlemmar som besöker Almedalen tipsar vi här om ett par seminarier med anknytning till VA-branschen. SSTT’s redaktion kommer även försöka fånga upp eventuella artiklar som skrivs från Almedalen inom VA-området och publicera på hemsidan under sommaren.

 

Tisdag den 25 juni 2024

11:30 till 12:15 - Vad innebär investeringsskulden för svensk motståndskraft?

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Näringsliv

Arrangör: Innovationsföretagen

Plats: Hamngatan 3, "Svenskt Näringslivs trädgård"

Beskrivning av samhällsfrågan:

Ryskt anfallskrig mot Ukraina och större geopolitisk osäkerhet har ökat risken för störningar och till och med krig även i Sverige. Men hur motståndskraftigt är Sverige egentligen idag? Och vilka konsekvenser får vår enorma investeringsskuld inom infrastruktur, energi, försvar och V/A?

 

Onsdag den 26 juni 2024

10:45 till 11:45 - Hög tid att rusta mot översvämningar – vem gör vad och hur?

Ämne: Forskning, Klimat/miljö

Arrangör: Lunds universitet, LTH

Plats: Hästgatan 13,

Beskrivning av samhällsfrågan:

Översvämningar i Sverige blir allt vanligare med skador på bebyggelse, infrastruktur och vatten- och avloppssystem som följd. Det är ett faktum att samhället behöver bli mer översvämningståligt. Men hur ska arbetet gå till, och vem har ansvar för vad?

 

14:30 till 15:15 - Möjligheter och utmaningar med framtidens VA-investeringar

Ämne: Byggande, Annat

Arrangör: Kommuninvest i Sverige AB

Plats: Strandvägen 4, Strands veranda, "Wisby Strand Congress & Event, lokal Lye/Lounge, på Strandvägen 4"

Beskrivning av samhällsfrågan:

Svenska kommuner står inför en stor utmaning när det gäller investeringar i nya och gamla vatten- och avloppsanläggningar. Hur ser läget ut i Sverige? Vilka utmaningar och möjligheter finns?

 

Torsdag den 27 juni 2024

08:30 till 09:30 - Skyndsam implementering av avloppsdirektivet viktigt för Östersjöns miljö

Ämne: Djur/natur, Byggande

Arrangör: Östersjöcentrum, Stockholms universitet, Östersjödagarna, Uppsala universitet

Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "E22"

Beskrivning av samhällsfrågan:

EU:s avloppsvattendirektiv har uppdaterats med strängare krav på rening av kväve och fosfor, samt nya krav på rening av mikroföroreningar. Vad behöver Sverige göra för att leva upp till de nya kraven och vilka utmaningar kvarstår? Och hur kan en effektiv och ambitiös implementering gynna Östersjön?

 

Hela programmet i Almedalen finns på https://almedalsveckan.info/program 

 

 

Ylva Sjönell