Pilotrørsboring: Vellykket fagtreff

Publicerad: 24 juni, 2024

Fordi det ikke foregikk arbeid under fagtreffet fikk deltakerne komme ned i spuntgropen. Der kom de tett på maskiner og utstyr.

Fordi det ikke foregikk arbeid under fagtreffet fikk deltakerne komme ned i spuntgropen. Der kom de tett på maskiner og utstyr.

På andre forsøk lyktes det å gjennomføre fagtreff om pilotrørsboring under Gardermobanen. Om lag 40 deltakere fikk en lærerik opplevelse på anlegget til Steg Entreprenør AS. 

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA) etablerer ny reservevannforsyning i forbindelse med byggingen av en ny trykkøkningsstasjon. Det fordrer at Gardermobanen krysses med fire stålrør. De skal være varerør for vannledninger i dimensjonene PE DN900 og DN250, samt et varerør for en høyspentledning. Stålrørene har en diameter på 406 mm og 1016 mm, og er 84 meter lange.

Fikk delt kunnskap

For å dele erfaringer fra forarbeidet og prosjektgjennomføringen, samt gi innsikt i NoDig-metoden pilotrørsboring, gjennomførte Steg Entreprenør sammen med entreprenørfirmaet Østergaard, SSTT, NRVA og hovedentreprenør Marthinsen & Duvholt AS tematreff. Det ble gjennomført i begynnelsen av juni og rettet seg spesielt mot kommuner, entreprenører og konsulenter som ønsker å lære mer om slike metoder.

– Om lag 40 personer deltok. Folk var interesserte og vi fikk mange fine diskusjoner, beskriver Kristian Sandum, som er Stegs prosjektleder.

Her kan du lese om Pilotrørsboring i SSTTs metodeovrersikt.  

Kom tett på maskiner og utstyr

Gardermobanen er blant landets mest trafikkerte jernbaner, med et tog hvert tredje minutt. Entreprenørenes tillatelse til arbeid ved og under banen er begrenset til perioder hvor togtrafikken går saktere eller når det er hvit tid, det vil si når det ikke går tog på banen. Det var ikke saktekjøringsperiode da fagtreffet ble gjennomført. Derfor var det stille på anlegget, og deltakerne kunne gå ned i spuntgropen. De kom tett på alt som foregikk, fikk ta på utstyret og se nøye på ting.

– Vi fikk mye ut av arrangementet, med gode diskusjoner både på grøftekanten og i spuntgropene. Det fine med slike arrangementer ute på anlegg er at alle får anledning til å komme tett på. I motsetning til en rent teoretisk gjennomgang får deltakerne se hva vi trenger av plass og hvordan utstyret ser ut og virker, beskriver Sandum.

Etter ett års utsettelse

De fleste deltakerne kom fra kommuner, blant dem Oslo, Bærum og Lillestrøm. I tillegg deltok en del rådgivende konsulenter, samt representanter fra en konkurrent.

Da fagtreffet ble gjennomført, hadde entreprenørene fått krysset under banen med to rør i diameter DN 400 mm og var i ferd med kryssing nummer tre. Det var med et stålrør på DN 1000 mm. Røret var ført frem til banen og lå der i påvente av neste saktekjøringsperiode.

Det var lenge uklarhet omkring tillatelsen av pilotrørsboringen, og fagtreffet var opprinnelig planlagt i fjor forsommer.

Høye krav

Årsaken er knyttet til sikkerheten. Gardermobanen er en av de viktigste jernbanene i hele landet. Om det skulle skje noe uforutsett der som medfører at tog ikke kan passere, ville det få formidabel betydning for togtrafikken i hele landsdelen. Derfor er innsatsen for sikkerhet og spesielt forebygging av setninger usedvanlig høy i prosjektet. Årsaken til at arbeidet ikke ble startet i fjor, var nettopp kravene til setninger.

– Vi har brukt mye tid på risikovurderinger, for å få endelig krysningstillatelse og sporovervåkning på plass. I etterkant ser vi at vi skulle ha begynt den prosessen enda tidligere, forklarer Stegs prosjektleder. 

Tungt å få tillatelse

Arbeidet utføres i en samspillsentreprise hvor Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS er byggherre og Sweco har vært med som rådgiver i prosjektet. De startet med å definere den metoden de trodde ville være den optimale og utviklet så risikoanalyser.

Samspillsarbeidet startet i 2022 og søknadsprosessen mot Bane Nor ble sendt i oktober 2022. Krysningstillatelsen fikk de først i august 2023.

– Ved normal trafikk på Gardermobanen ville hele anlegget blitt stanset dersom det oppsto setninger på 5 mm. Alle metodene vi benytter representerer lav risiko for setning. Men i og med at det er et naturlig avvik på 2 mm +/- mellom natt og dag, så er setning på 5 mm tøffe krav å etterkomme. Løsningen ble å kun utføre anleggsvirksomhet knyttet til banen i saktekjøringsperiodene og ellers i hvit tid. Når hastigheten på Gardermobanen kan reduseres fra 240 km/t til 40 km/t, kan større avvik tolereres. Entreprenørene har også utstyr i beredskap som gjør at de kan lukke en del usikkerhetsmomenter, beskriver Stegs representant.

– Dette har dere forberedt i over et år. Hvordan var det å ta imot deltakerne til fagdagen?

– Det var en fin opplevelse å endelig kunne realisere dette. Marthinsen & Duvholt er også en ryddig og profesjonell entreprenør, og samarbeidet fungerer meget bra, forsikrer Kristian Sandum.

Om lag 40 personer deltok på tematreffet, og fikk god inføring i metoden. Det ble også mange fine diskusjoner.

Om lag 40 personer deltok på tematreffet, og fikk god inføring i metoden. Det ble også mange fine diskusjoner.

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Bilder: SSTT.