Vannsenteret – Norges nye «vannskole» - offisielt åpnet!

Publicerad: 18 juni, 2024

VELKOMMEN: Daglig leder Sjur Tveite ønsket rundt 120 inviterte og VAnnfestivalen-deltakere til offisiell åpning av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

VELKOMMEN: Daglig leder Sjur Tveite ønsket rundt 120 inviterte og VAnnfestivalen-deltakere til offisiell åpning av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

Norges nye nasjonale senter for vanninfrastruktur skal bidra til å bygge kunnskap og teknologi innen vann og avløp, i møte med klimaendringer, vedlikeholdsetterslep og store investeringsbehov. Vannsenteret har vært i bruk som kursarena en tid, nå er det offisielt åpnet! 

– Målet er en tryggere vannforsyning og bedre avløpsrensing enn i dag. Økt fornyelse av ledningsnett og reduksjon av lekkasjer vil bli svært sentralt framover. Derfor er det nasjonale senteret for vanninfrastruktur akkurat det vi trenger, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Mandag sto hun for den offisielle åpningen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, kalt Vannsenteret i dagligtale. 

Åpnet kranen

De fleste nordmenn forventer rent vann i springen og fungerende avløp. Rønning-Arnesen advarer mot å ta det som en selvfølge.

– De fleste som mottar vann fra vannverk får levert trygt vann i dag. Det kan fort endres. Etterslepet i vedlikehold av ledningsnett i de fleste kommuner er en felles utfordring. Vi tror Vannsenteret vil kunne bli en spydspiss i det viktige arbeidet kommunene står overfor, sa Ellen Rønning-Arnesen øyeblikket før hun åpnet kranen og åpnet for vannet i anlegget på Vannsenteret.

Vannsenteret er et høyt etterlengtet møtested for opplæring, forskning og utvikling i vannbransjen. Byggetrinn 1 er nå fullført, 10 år etter at ideen om et slikt senter ble tatt opp til en bred diskusjon i bransjen. Hit kommer brukere i vannbransjen for å lære, opparbeide ny kunnskap, dele erfaringer og utvikle nye produkter og tjenester for distribusjon av vårt viktigste næringsmiddel: Vann. Vannsenteret er en arena og et anlegg for alle i vannbransjen, og vil ha en sentral rolle i arbeidet med å oppfylle de nasjonale målene. 

En gledens dag

– Det er krevende tider. Kostnader øker og krav skjerpes. Kommunene sliter med tildels store vanntap og mye gammel infrastruktur. Nå har vi endelig Vannsenteret oppe og går i første fase. Det skal levere mye nytteverdi for vannbransjen, der kommunene er i spiss. 

Det sa daglig leder Sjur Tveite i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur i sin åpningstale.

Etterslepet på vedlikehold av VA-infrastrukturen i landet kombinert med et villere og våtere klima gjør behovet større enn det noen gang har vært. Derfor er Vannsenteret viktigere enn noen gang, sier Tveite. 

Åpningen av anlegget i Ås utenfor Oslo fant sted to år etter at spaden ble satt i jorda, og mer enn ti år etter ideen om Vannsenteret først ble tatt opp til seriøs diskusjon. 

– En fantastisk dag! Dette er en stor dag for mange av ildsjelene i vannbransjen som har stått på for å virkeliggjøre Vannsenteret. Det har vært 16 år med hardt arbeid å få det til. Vannsenteret får en særlig viktig rolle i en bransje med stort behov for opplæring og utvikling i praktisk VA-teknikk, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret.

Vannsenteret - et attraktivt teknologimiljø

Sist vinter la regjeringen fram en revidert plan med nasjonale mål for vann og helse. Strategien innholder 25 konkrete nasjonale mål og tiltak for en en trygg og helsemessig god vannforsyning et trygt og effektivt avløpsnett. Vannsenteret nevnes spesifikt som et hovedtiltak innen teknologiutvikling og utdanning i vannbransjen: 

"Legge til rette for at Nasjonalt senter for vanninfrastruktur tilnyttet NMBU på Ås blir et attraktivt teknologimiljø for å møte utfordringene innen vann- og avløpsområdet."

Norske kommuner står overfor store investeringer i vann- og avløpsinfrastrukturen i årene framover. Investeringsbehovet er samlet beregnet til over 330 milliarder kroner fram til 2040. 

Aksjonærer og bidragsytere

Vannsenteret har blitt en realitet takket være et godt, gammeldags spleiselag mellom aktører på tvers av vannbransjen. Blant aksjonærene finner vi blant andre interesseorganisasjonen Norsk Vann, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Rørinspeksjon Norge, Maskinentreprenørenes forbund MEF og Rådgivende ingeniørers forening RIF. 

Selve senteret er bygget med viktige bidrag fra både kommuner og leverandører. Våren 2024 har Vannsenteret ved flere anledninger blitt benyttet til ulike typer kurs og undervisning for fagfolk i bransjen. 

VAnnfestivalen

Den offisielle åpningen av Vannsenteret fant sted på dag 1 av VAnnfestivalen, en festival og et møtested for studenter i vannfag fra hele Norge.

Festivalen arrangeres for første gang i år. NMBU, OsloMet, NTNU, Høgskolen i Østfold, VA Yngre og Vannsenteret inviterer studenter med vannfag i hele Norge til VAnnfestival på Ås 17.-18. juni. Samlingen foregår på Vannsenteret. På programmet står to dager med faglig og sosialt samvær med demonstrasjoner og uhøytidelige konkurranser med et faglig tilsnitt. 

LYTTET: Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fikk etter åpningen en omvisning på Vannsenteret med daglig leder Sjur Tveite. Her på en demonstrasjon på lekkasjelyttefeltet.

LYTTET: Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fikk etter åpningen en omvisning på Vannsenteret med daglig leder Sjur Tveite. Her på en demonstrasjon på lekkasjelyttefeltet.

Tekst og bilder: Pressemelding fra Nasjonalt senter for vanninfrastruktur - Vannsenteret - 17. juni 2024, ved Jørn Søderholm i Praktisk Talt.