Examensarbete om schaktfri teknik

Publicerad: 10 juni, 2024

Alejandro Zuaznabar Arredondo och Jader Bonilla Velez valde att göra sitt examensarbete om schaktfria metoder

Alejandro Zuaznabar Arredondo och Jader Bonilla Velez valde att göra sitt examensarbete om schaktfria metoder

På YH-utbildningen ”Byggingenjör Mark och Vatten” vid Nackademin har två studenter valt att göra en genomgång av schaktfri teknik som sitt examensarbete. Att de valde det fokusområdet var för att de ser schaktfritt som framtidens teknik.

De två studenterna kom från två helt olika håll till utbildningen, Jader Bonilla Velez jobbar på Stockholm Vatten och Avfall  (SVOA) och hade redan ett stort intresse för schaktfri teknik. Alejandro Zuaznabar Arredondo hade aldrig hört talas om schaktfria metoder när han påbörjade utbildningen.

-          Jag hade jobbat inom markanläggning tidigare men inte kommit i kontakt med schaktfria metoder. Det var först när jag lärde känna Jader under utbildningen och han förklarade sitt intresse för sådan teknik som jag började ta reda på mer. Ju mer jag läste om schaktfri teknik desto mer intresserad blev jag, jag kände att det måste vara framtidens teknik. Samtidigt tycker jag det är synd att sådan teknik ännu inte används mer i Sverige, förklarar han.

Ville samla information till nytta för andra

YH- distans utbildningen de gick var på två år och ett examensarbete på en sådan utbildning sker under en relativt begränsad tid. De kunde därför inte göra egna tester och analyser som underlag för ex-jobbet.

-          Vi gjorde i stället en litteraturstudie där vi hittade ett par studier sedan tidigare som vi använde. Utöver det gick vi igenom tre större schaktfria projekt som SVOA genomfört och gick igenom allt underlag från de projekten för att samla information om för- och nackdelar med schaktfri teknik, berättar Jader Bonilla Velez.

Ett av målen med ex-jobbet var att underlätta samla information som intresserade av schaktfri teknik kan ha nytta av. I rapporten från ex-jobbet har de samlat en genomgång av för- respektive nackdelar, även om de främst hittade fördelar.

-          Det finns så många olika typer av fördelar med schaktfritt, vi valde att dela in dem i generella, tekniska samt miljömässiga fördelar. Det är när man ser alla fördelarna samlade som jag tycker det är lite konstigt att inte schaktfria metoder ännu inte används överallt där det går, konstaterar Alejandro Zuaznabar Arredondo.

Frågor som kan stärka schaktfria metoder

Deras rapport avslutas med deras egna slutsatser om hur man kan öka användningen av schaktfria metoder och de landade i två frågeställningar.

  • Finns det regler eller normer som kan förbättras för att främja ökad användning av schaktfria metoder inom byggbranschen?
  • Vilka framväxande teknologier kan komplettera eller förbättra schaktfria metoder för att göra dem ännu mer hållbara och lönsamma?

Ser utbildningar som vägen framåt

Båda två har ett stort intresse av att lära sig mer om både schaktfria metoder och annat. Jader Bonilla Velez letade redan från början efter en utbildning som handlade om schaktfria metoder, men Byggnadsingenjör mark och vatten var det närmaste han kom.

-          Jag kollade igenom kursprogrammet för olika utbildningar och det var i den jag hittade i alla fall några delar som handlade om schaktfritt, så då sökte jag dit och använde ex-jobbet till att lära mig mer om de metoderna. Nu har jag hittade en distanskurs om schaktfritt ledningsbygge som arrangeras av yrkeshögskolan KYH. Den är på halvtid med 8 undervisningstillfällen så den kommer jag att gå i sommar.

När Alejandro Zuaznabar Arredondo sökte till Byggingenjör mark och vatten sökte han även till två andra byggnadsingenjörsutbildningar. När han kom in på alla tre valde han att fullfölja dem alla parallellt.

-          Jag ser utbildning som vägen framåt. Jag ville ta mig vidare från markanläggningsjobbet och få mer ansvar, så när jag kom in på alla tre tyckte jag att det var lika bra att gå alla, förklarar han med ett leende.

Efter de tre utbildningarna har han gått två nya utbildningar parallellt under hösten, bland annat en som platsledare.

Vill bidra till mer schaktfritt

Idag är det bara Jader Bonilla Velez som jobbar med schaktfritt i olika projekt han deltar i, han försöker också påverka projekten så att man använder schaktfritt där det går. För Alejandro Zuaznabar Arredondo handlar jobbet för närvarande inte om schaktfritt, men han hoppas han kan medverka till att sådana metoder används mer framöver.

-          När jag var klar med utbildningarna såg jag mig om i Sverige och kom fram till att där det händer mest på byggsidan nu är i Skellefteå. Så jag sökte jobb här och flyttade hit. Jag arbetar nu på GRK Sverige som inspektör inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö i stora infrastrukturprojekt. De projekt jag deltar i nu var redan planerade när jag började så de kunde jag inte påverka. Men i kommande projekt ska jag arbeta för att schaktfritt används där det går, avslutar han.

 

Ylva Sjönell