Ca 13 km. PE-ledning grøftefritt

Publicerad: 7 juni, 2024

Sveiserne Thomas Aas Hansen t.v og Marius Eriksen kjører på med fire sveisemaskiner for å holde fremdrift. (Foto: Jørn Søderholm)

Sveiserne Thomas Aas Hansen t.v og Marius Eriksen kjører på med fire sveisemaskiner for å holde fremdrift. (Foto: Jørn Søderholm)

De kommende månedene skal totalt ca 13 300 meter PE-ledning i ulike dimensjoner sveises, bores og trekkes på plass med styrt boring. 

Eco Drilling og Eivind Engseth Entreprenør har startet på det som blir et av Norges største NoDig-prosjekter i år.

 

Midt i det idylliske landbruksområdet mellom Askim og sørenden av Øyeren bygger Indre Østfold kommune nå et nytt vannbehandlingsanlegg. En stor og viktig investering for kommunen, som skal gi en ny og sikker vannforsyning til innbyggere og næringsliv i Indre Østfold. 

Vannledning Tosebygda-Mørkved

Eco Drilling har fått oppdraget med den gravefrie delen av etablering av overføringsledningen Tosebygda-Mørkved, en viktig del av ledningsnettet til vannbehandlingsanlegget. Samtidig skal det legges til rette for fremtidig utbygging av trykkavløp i området. 

Over 13 kilometer ledning, ja. I dimensjoner DN90, DN110, DN180 og DN560. Det er er en av Norges største NoDig-entrepriser i rørlengde, og Eco Drillings største enkeltoppdrag til nå. Det var altså dette oppdraget som startet onsdag kveld, da mannskaper fra Eco Drilling satte krona i bakken på starten av den aller første pilotboringen. 

– Veldig moro å være i gang. Dette er en stor og viktig jobb for oss. Grunnforholdene er for det meste leire. Ikke spesielt vanskelige forhold. Men vi må som alltid gå fram meter for meter og tilpasse oss grunnen der og da, sier anleggsleder Ludwig Ljungdahl. 

Eco Drillings største oppdrag

Vi møtte ham og nyansatt anleggsleder-kollega Knut Hagen, sammen med sveise- og boremannskapene i det de avslutter for kvelden på den første dagen av den store jobben. Hagen begynte i jobben som anleggsleder for få dager siden, og skal ha hovedansvaret for den daglige oppfølgingen framover.

 – Veldig moro å få ansvaret med denne jobben fra starten. Det er Eco Drillings største prosjekt, og en stor jobb med mange meter ledning som skal sveises og bores. Dette er en spennende utfordring, sier Knut Hagen. 

Eco Drilling utfører Tosebygda-Mørkved på oppdrag for Eivind Engseth Entreprenør AS, som har kontrakten med Indre Østfold kommune. Prosjekteringen er utført av Norconsult. 

Stor VA-jobb med stram tidsfrist

– Det er moro å være i gang med dette spennende prosjektet. Det er en stor jobb som utføres på en stram tidsfrist. For oss er det også litt utenom det vanlige å gjennomføre et prosjekt der en så stor andel utføres med styrt boring, sier prosjektleder Jon Øivind Opsahl i Evind Engseth Entreprenør AS. 

 Entreprenørselskapet med hovedkontor på Rolvsøy ved Fredrikstad er godt kjent med arbeid for Indre Østfold kommune. Både start- og endepunkt på Tosebygda-Mørkved-entreprisen skal kobles inn på ledninger de har utført for kommunen tidligere. Dette er det første prosjektet der Eco Drilling jobber for Eivind Engseth AS. 

 – Veldig fint å jobbe for Indre Østfold kommune. Oppstartsfasen med Eco Drilling AS har også vært bra, med gode signaler for den videre fremdriften. Dette lover godt, sier prosjektleder Jon Øivind Opsahl. 

 

(drone) LANDBRUK: Indre Østfold kommune bygger nytt vannbehandlingsanlegg. Dette er første del av traseen til overføringsledningen mellom Tosebygda og Mørkved. (Foto: Jørn Søderholm)

(drone) LANDBRUK: Indre Østfold kommune bygger nytt vannbehandlingsanlegg. Dette er første del av traseen til overføringsledningen mellom Tosebygda og Mørkved. (Foto: Jørn Søderholm)

Tekst og bilder: Jørn Søderholm i Praktisk Talt AS, på oppdrag av Eco Drilling.