Ny ID06-app hjälper privatpersoner

Publicerad: 5 juni, 2024

Sedan 2006 har kvalitetssäkringssystemet ID06 byggts upp inom byggbranschen. På ID06-kortet finns en utförares alla behörigheter samlade och kan lätt kontrolleras. Den kontrollen säkerställer att de som utför olika arbeten har rätt kompetenser. Nu finns en app, ID06 Status Control, som gör att privatpersoner kan göra samma kontroller för hantverkare man anlitar i sitt hem.

Ett viktigt skäl till att ID06-appen för privatmarknaden tagits fram är att då oseriösa utförare rensas ut från den professionella byggmarknaden, tack vare kontrollsystemet med ID06, så dyker de allt oftare upp på den privata marknaden.

-          Tack vare vårt genomgripande kontrollsystem avslöjar vi 5-10 falska id-kort i veckan, kort som personer försöker få igenom i vårt system för att därigenom kunna komma in i ID06 systemet. De id-kort våra kontroller avslöjar är otroligt välgjorda och man kan inte se att de är falska med blotta ögat. Det krävs digitala kontroller och scanningar som en privatperson inte har möjlighet att genomföra. Därför såg vi ett stort behov av att utveckla en lättanvänd app som hjälp till dem att istället kunna kontrollera ID06-kort, förklarar Thor Jonsson, marknads- och utvecklingschef på ID06 AB.

Behörigheter inom STVF och SPOL finns med

ID06 lanserades 2006 av Byggföretagen i syfte att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Sedan dess har verksamheten vuxit och från 2016 blev ID06 AB ett fristående, icke vinstutdelande bolag med många olika organisationer som ägare. Nu erbjuds tjänsterna för alla branscher och bland de behörigheter och certifikat som kan registreras är de från STVF och SPOL inom SSTT.

-          På den professionella marknaden kan man idag kontrollera behörigheter som berör hela byggprocessen. För privatmarknaden är det kanske främst el- och våtrumsjobb som behöver kunna kontrolleras då det kan bli väldigt dyrt om man tar in hantverkare utan rätt kompetenser. Försäkringsbolag kan neka ersättning exempelvis.

Även viktigt kolla företaget

Att kunna kontrollera att den person man släpper in i sitt hem faktiskt kommer från det företag man anlitat och har de kompetenser som behövs för arbetet som ska utföras är viktigt ur flera perspektiv.

-          Förutom att det blir dyrt om det blir fel från början så handlar det också om trygghet och social hållbarhet. På ID06-kortet finns inte bara personens egna behörigheter samlade utan även det företag hen jobbar på. Det innebär att man kan kontrollera så företaget exempelvis inte utnyttjar svart arbetskraft till ojusta villkor. Bland de branscher som ID06 nu omfattar finns exempelvis städbranschen där förekomsten av svart arbetskraft kan förekomma, konstaterar Thor Jonsson.

ID06 förändrades

ID06-systemet förändrades 2016/17 då man digitalt började införa alla nödvändiga utbildningsbevis på ID-kort, certifikat och andra bevis på behörigheter i kontrollsystemet. Det har gjort att det nu är väldigt enkelt att snabbt kunna kontrollera att man får rätt kompetenser för olika jobb.

-          På byggarbetsplatser scannar man bara sitt ID06-kort vid inpassage, har man inte rätt behörigheter för den arbetsplatsen så kommer man inte in, svårare än så är det inte. För privatpersoner finns i stället nu appen som fungerar på liknande sätt. Man lägger bara ID06-kortet mot telefonen och får snabbt upp i appen all information om personen och företaget och kan kontroller att allt stämmer.

Kan även kontrollera innan upphandling

Thor Jonsson berättar också att man redan på förhand kan kontrollera att företaget som man tänker anlita för ett jobb i hemmet har personal med de behörigheter som krävs för ett sådant jobb.

-          Man knappar bara in företagets organisationsnummer i appen så får man all information på en gång vilket gör att man undviker att anlita oseriösa företag redan från början. Appen innebär att privatpersoner nu för första gången får möjligheten att själva kolla om en hantverkare verkligen har rätt utbildningar och kunskaper.

Lyfter branschen

Han konstaterar också att ID06-kortet inte bara är bra för de som beställer jobb.

-          ID06 Status Control är även väldigt positiv för de seriösa hantverkarna då det lyfter branschen  och ger den en kvalitetsstämpel, samtidigt hålls oseriösa aktörer borta. Alla innehavare av ID06-kortet jag träffar på visar både gärna och stolt upp sina kort som stärker deras tillförlitlighet.

Den kostnadsfria appen, ID06 Status Control, finns tillgänglig för både iPhone och Android, det är bara att ladda ner den och kvalitetssäkra framtida hantverkstjänster.

 

 

 

Ylva Sjönell