Projekt med unik samordning

Publicerad: 30 maj, 2024

Bild: Aarsleff

Bild: Aarsleff

I Malmö införs ett nytt stadsbusskoncept, MEX, för utökad och hållbar kollektivtrafik med elbussar som är betydligt längre och tyngre än vanliga bussar. Det ställer i sin tur krav på ett mer hållbart gatunät och Aarsleff hjälper till med de nödvändiga VA-arbetena.

Aarsleff är inblandade i många MEX-projekt i Malmö och i ett projekt de utför just nu är de underentreprenör till Veidekke. Det är ett större projekt med förstärkningsåtgärder och förändringar i gatunätet för att förbereda för de nya MEX-bussarna. Marken och gatunäten behöver förstärkas och då passar man på att även utföra nödvändiga VA-arbetena.

Utför många arbeten parallellt

Aarsleff ansvarar för utbyte av dricksvattenledningar med hjälp av rörspräckning samt renovering av avlopps- och spillvattenledningar och serviser med relining, även renovering av brunnar ingår.

-          Det jag upplever som unikt med detta projekt är att allt samordnas och utförs samordnat vid samma tillfälle. Normalt brukar man ta en sak i taget, som att renovera dricksvattenledningar vid ett tillfälle, renovera avloppsrör vid ett annat och brunnarna vid ytterligare annat tillfälle. Men nu görs allt på en enda gång vilket är väldigt ovanligt, men känns väldigt rätt, konstaterar Hugo Flood som är projektledare från Aarsleffs sida.

Innehåller vissa utmaningar

För Aarsleff är det också första gången de utför både relining och rörspräckning i ett och samma projekt. Arbetet sker i tre etapper och det faktum att de ska jobba med båda metoderna parallellt innebär vissa utmaningar.

-          Anledningen till att man vill renovera spill-och avloppsledningarna är ju för att de är gamla, och gamla rostiga rör kan vara spröda och känsliga för vibrationer i marken runt omkring då de riskerar att kollapsa. Om vi rörspräcker för dricksvattenledningarna precis intill ökar ju risken för vibrationer markant. Det gör att vi har valt att genomföra renoveringen av avlopps- och spillvattenledningarna först, alla tre etapper på en gång i början av projektet. Därefter kan vi jobba med rörspräckningen etappvis utan att oroa oss för eventuell negativ påverkan på gamla avloppsledningar.

Inspiration för andra

Att de kan genomföra alla tre etapper med renovering samtidigt är för att de använder den schaktfria metoden relining och därför inte behöver anpassa arbetet till övriga arbeten i de olika etapperna som kräver mer eller mindre schaktarbeten.

-          Vi har just renoverat alla tre etappers huvudledningar med relining och kommer nu påbörja renoveringarna av serviceledningarna och brunnarna. Samtidigt pågår förberedelser för övriga arbeten i etapp ett där rörspräckningen är en del.

Med hjälp av rörspräckningen kommer man också att utöka dimensionen på dricksvattenledningarna för att möta ökade behov, både nu och i framtiden.

-          Detta är ett stort projekt för oss, vi rörspräcker 1,2 kilometer dricksvattenledningar och reliningen utförs på 2 kilometer avlopps- och spillvattenledningar. Det känns väldigt bra och intressant att få vara en del av ett så samordnat projekt där de också väljer schaktfritt så långt det är möjligt, det borde kunna inspirera även andra. Mer samordning ger mer hållbara projekt, avslutar Hugo Flood.

Ylva Sjönell