Stavanger kommune styrket drift-folkene i NoDig

Publicerad: 29 maj, 2024

Hovedhensikten med besøket av Svein Rune Myhre, fra Olimb AS, og Hendrik Panmann, fra Kjeldaas AS (på huk, forrest i bildet), var å gi kommunens driftsfolk ekstra innsikt i muligheter og begrensninger innenfor NoDig.

Hovedhensikten med besøket av Svein Rune Myhre, fra Olimb AS, og Hendrik Panmann, fra Kjeldaas AS (på huk, forrest i bildet), var å gi kommunens driftsfolk ekstra innsikt i muligheter og begrensninger innenfor NoDig.

I Stavanger kommune skal grøftefrie løsninger vurderes ved alle ledningsprosjekter. Fagfolkene i administrasjonen kjenner til løsningene og forholder seg til dem. Nylig fikk også folkene i drift-avdelingen mer kunnskap om muligheter og begrensninger.

Det var Svein Rune Myhre og Hendrik Panmann, fra henholdsvis Olimb AS og Kjeldaas AS, som tok turen for å snakke med fagfolkene i Stavanger kommune tidligere i vår.

– Vi hadde en fin dag sammen med folkene fra kommunen og det var bra oppmøte. Det kom mange spørsmål og synspunkter, som førte til god dialog, fortalte Hendrik Panmann, som er NoDig-leder hos Kjeldaas AS, i etterkant.

Skal også være innovative

– Det var i hovedsak folkene våre fra driftsavdelingen som deltok. Målet var at de skulle få bedre innsikt i årsakene bak valget av grøftefrie løsninger og hva vi da jobber med, beskriver Heidi Lindseth. Hun er prosjektleder for utbygging-egenproduksjon i Stavanger kommune.

– Vi vet at det i all hovedsak er grøftefrie løsninger vi skal velge, og hvorfor vi velger de ulike NoDig-metodene på de enkelte prosjektene. Det er viktig med samkjøring mellom drift og planlegging. De i driftavdelingen har ikke samme bakgrunnsinformasjon som de som arbeider med planene.

Møtet var konstruktivt for at de skulle få innsikt i hva vi jobber med når vi benytter NoDig og forståelse for at med NoDig er det ikke alt du kan planlegge på forhånd. Det er også riktig at de får en forståelse for at vi, som skal være innovative og ta ansvar for utviklingen, også noen ganger skal velge å gå for metoder vi ikke har prøvd før, utdyper hun.

Bedre kobling drift -  admin.

- I etterkant, hva tenker du om møtet mellom driftsfolkene, Svein Rune Myhre og Hendrik Panmann?

– Jeg tror dette var veldig lurt. Det er ikke drift som bestemmer hva vi skal gjøre hvor. Men det er nyttig at de er oppdatert på hvorfor vi gjør som vi gjør. Det er de som skal overta etter oss. Og å få innføring og kunnskap er alltid av det gode, svarer Heidi Lindseth, prosjektleder Utbygging – Egenproduksjon i Stavanger kommune.

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Foto: Stavanger kommune.