NoDig-konferensen ställs in

Publicerad: 23 maj, 2024

Den svenska arbetsgruppen har beslutat att ställa in årets NoDig-konferens den 20-21 augusti då antalet anmälda är alltför lågt. Det händer mycket i branschen för närvarande och alla har fulla kalendrar, något som är mycket positivt för branschens utveckling. Dock innebär det också att tiden inte räcker till allt, fokus måste läggs på annat än deltagande på konferenser.

Samtidigt finns mycket bra underlag för en intressant konferens redan framme och den svenska arbetsgruppen kommer därför under ett möte i nästa vecka diskutera hur det materialet kan komma medlemmarna till del i annan form.

-          Det kan vara genom att skjuta upp konferensen, genomföra ett webinar eller liknande. De teman som konferensen planerats kring, med hållbarhet i alla led som genomgående tema, är viktiga för branschen och något som vi behöver diskutera kring i olika forum. Vi kommer därför återkomma med mer information om hur de diskussionerna kan hållas på andra sätt under hösten baserat på det material som tagits fram för konferensen, berättar Tomas Helenius, ordförande för SSTT.

De utställare som redan anmält intresse för NoDig-konferensen kommer få erbjudande om att delta på andra av SSTT’s arenor under hösten.

-          Det är naturligtvis mycket tråkigt att vi måste ställa in konferensen då en viktig del av konferensen är det nätverkande som uppstår när folk träffas och diskuterar olika frågor. Det sker både i mer strukturerade former under seminarierna och i informella mötena i pauserna, under utställningen och på den uppskattade middagen. Men i det här läget hade vi inget val utan var tvungna att ställa in, avslutar Tomas Helenius.

 

Ylva Sjönell