Först i Sverige med elektrifierad rörspräckning

Publicerad: 10 maj, 2024

Bild: Pollex

Bild: Pollex

I Göteborg pågår ett pilotprojekt med rörspräckning där målsättningen är att minimera klimatpåverkan. Det görs bland annat genom att rörspräckningsutrustningen, grävmaskin, lastbil och övriga entreprenadmaskiner drivs helt av el, PE-rören som används är biobaserade och till fordon som inte kan drivas med el används biobränslen.

Det är Kretslopp och Vatten som driver projektet och de har hämtat inspiration från Oslo kommun som ligger långt fram med olika klimatåtgärder.

-        De har bland annat med framgång använt elektrifierad rörspräckning under ett antal år. Vi åkte dit på ett entreprenadbesök. Baserat på de erfarenheterna har vi nu projekterat för det här projekt där vi blir först i Sverige med att använda helt elektrifierad rörspräckning, förklarar Matteo Gambacorta, biträdande projektledare på Kretslopp och Vatten.

Projektet handlar om att byta ut gamla dricksvattenledningar inom ett område där det förekommit många akuta stopp under de senaste åren.

-        Det gjorde det nödvändigt att byta ut ledningarna och då vi alltid har målsättningen att använda schaktfria metoder där det går, av både ekonomiska och miljömässiga skäl, är rörspräckning det bästa alternativet i det här fallet.

Politiska beslut bakom projektinriktning

Att de denna gång beslutat att ta ett steg till mot klimatneutrala lösningar och testa elektrifierad rörspräckning beror till viss del på politiska beslut inom Göteborgs stad. I mars 2021 beslutade kommunfullmäktige där om ett nytt miljö- och klimatprogram. Målbilden för programmet är att Göteborg ska ställa om till en ekologiskt hållbar stad och vara nära noll i klimatpåverkan år 2030. Alla förvaltningar och bolag ska bidra i arbetet.

-        Det inkluderar naturligtvis även VA-projekt och då en av våra medarbetare hade bra kontakt med kollegor i Oslo tog vi inspiration från dem och startade projektet med byte av dricksvattenledningar med minimal klimatpåverkan. När vi kom hem från Oslo diskuterade vi olika alternativa lösningar för projektet med Pollex, som vi har ramavtal med för bland annat rörspräckningar

Nyutvecklad eldriven utrustning

Hos Pollex är det Emil Wilén som ansvarar för projektet och han förklarar att den elektrifierade rörspräckningsutrustningen har utvecklats tillsammans med deras samarbetspartner Quickpipe.

-        Vi har anpassat elmaskinen som driver rörspräckningen till en amperestyrka på 63 Amp, som finns på de flesta ställen, för att göra den så användningsbar som möjligt. Avvägningen har handlat om att hitta en kompromiss mellan en rimlig strömstyrka och snabbt utförande. Med 63 Amp tar arbetet längre tid men vi kan fortfarande utföra spräckningen under en arbetsdag vilket inte påverkar projektplanen.

Elmaskinen finns nu framme och efter tester har det visat sig att den håller laddningen mycket bra, behöver bara laddas på kvällen. Detta gäller grävmaskinen och inte spräckutrustningen som går på fast ström.

-        Vid vårt entreprenadbesök i Norge använde de en fem år gammal el-grävmaskin som behövde underhållsladdas under dagen, vilket förlängde genomförandetiden en del. Det var väl den enda oron vi hade inför projektet, att el-grävmaskinen inte skulle räcka till, men den oron är nu definitivt undanröjd. Den el-grävmaskin vi använder idag har under projektet visat sig klara arbetet utan problem och har upp till 50 procent kapacitet kvar på batterierna efter en hel arbetsdag, förklarar Emil Wilén.

PE-rör av biocirkulär råvara

Förutom elmaskinen som driver spräckningen används bara eldrivna fordon som grävmaskiner och lastbilar, även övriga verktyg och entreprenadmaskiner är eldrivna. Dock drivs lastbilen som kör dit spräckningsutrustningen av biodrivmedel, HVO.

-        Vi är tvungna att göra vissa frånsteg fortfarande, men så långt det är möjligt minimerar vi klimatavtrycken under projektet. Vi kommer även att använda PE-rör baserade på biocirkulär råvara för de nya ledningarna, de bidrar med markant lägre klimatavtryck och minskad koldioxidmängd, berättar Emil Wilén.

De biocirkulära rören har samma egenskaper när det gäller mekanisk hållfasthet som de rör som Kretslopp och vatten vanligtvis använder. Genom att välja biocirkulära rör tar man tillvara exempelvis uttjänt frityrolja, skogsavfall och slakteriavfall som annars gått till förbränning. Användningen av biocirkulära rör kommer resultera i att Kretslopp och vatten gör en koldioxidvinst på 8,1 ton koldioxid.

Stort intresse från hela Sverige

De befinner sig nu mitt inne i projektet och den elektrifierade rörspräckningen genomfördes vecka 17. De har noterat ett stort intresse från kommuner och aktörer från hela Sverige då detta är det första elektrifierade entreprenadsprojektet med rörspräckning i Sverige.

-        Vissa av dem fanns på plats då vi genomför rörspräckningen för att hämta hem erfarenheter till sina egna projekt. Som pilotprojekt kommer detta bli vägledande för framtida projekt på olika håll. Vi tar på det sättet ansvaret för att vara först och visa att det är möjligt, konstaterar Matteo Gambacorta.

Under projektet samlas olika data in av de miljöansvariga på kommunen, data som kommer användas i en utvärdering efter projektets slut.

-        De gör beräkningar på utsläpp och mycket annat som de sedan jämför med en vanlig entreprenad där fossildrivna fordon och utrustningar används liksom fossilbaserade PE-rör. När utvärderingen är klar kommer vi få en tydligare bild av de vinster vi gör med den elektrifierade entreprenaden, avslutar han.

 

 

Ylva Sjönell