VA-mässan pausas

Publicerad: 8 april, 2024

Arrangörerna av VA-mässan, som skulle ha hållits den 24-26 september, meddelar att mässan dessvärre pausas i år. Anledningen är att VA-branschen, som många andra branscher, påverkas av förändringar i omvärlden vilket i sin tur påverkar planeringen av att genomföra mässan 2024. De vill att VA-mässan fortsatt ska vara en attraktiv och viktig mässa för VA-branschen och återkommer framöver.

SSTT hade ingått ett samarbetsavtal med Elmia gällande mässan och deltagande i seminarieprogrammet, ett avtal som nu avbryts. SSTT beklagar att VA-mässan pausas då den sedan många år är en viktig mötesplats för VA-sektorn, med lång historik och ett brett utbud av utställare och aktiviteter.

Agne Bengtsson, VD på Elmia AB, säger att de med VA-mässan har goda samarbeten med branschen och samarbetspartners som de är måna om att vårda. Att de nu tar en paus innebär att de har möjlighet att lyssna in behov och utveckla mässan.

För SSTT’s del innebär det att fokus under resten av året kommer att ligga på andra utåtriktade aktiviteter. Exempelvis vårt nya webinarium om schaktfri teknik som ges den 25 april och årets stora NoDig-konferens den 20-21 augusti samt Teknikträffen den 9-10 oktober. Vi hoppas få se många intresserade deltagare på de eventen!

Ylva Sjönell