Hög och jämn kompetens hos spoltekniker efterfrågas

Publicerad: 24 mars, 2024

Bild: Vretmaskin

Bild: Vretmaskin

För ett effektivt underhåll behöver VA-ledningsnätsägare känna en trygghet i att det jobb de lägger ut på entreprenörer utförs baserat på hög kunskap och kompetens. Att det nu finns en utbildning och auktorisation även för spoltekniker skapar förutsättningar för en ökad kvalitetssäkring.

Det konstaterar Tomas Helenius som är Enhetschef VA i Haninge kommun och även ordförande för SSTT.

-        Sedan länge finns utbildning och auktorisation för rörinspektörer, organiserat av STVF, vilket ger oss beställare en trygghet i att vi alltid får en jämn och hög kvalitet på rörinspektionerna om vi skriver in auktorisation som krav i en upphandling. För spoltekniker har det hittills inte funnits någon sådan, så att man nu tagit fram en utbildning med tillhörande auktorisation för dem är mycket glädjande för oss beställare, förklarar han vidare.

Spolning en viktig parameter

Spolning av ledningar är en viktig parameter vid underhåll och renovering av VA-ledningar då exempelvis rörinspektörerna är beroende av ett bra och fint spolat rör för att kunna göra sitt jobb.

-        Det finns väldigt duktiga spoltekniker men då det inte har funnits någon auktorisation eller certifiering för dem har det varit svårt att veta om det är de man får vid en upphandling. Med den kommande utbildningen och auktorisationen kan vi skriva in auktorisation som krav framöver.

I Haninge kommun där Tomas Helenius arbetar skriver de redan nu in auktorisation som önskemål i den mervärdesbilagan som man kan bifoga en upphandling.

-        Genom att skriva in behov och krav vi ser som nödvändiga framöver kan vi styra marknaden till en utveckling åt det hållet. Att vi i Haninge och andra kommuner redan skriver in önskemål om auktoriserade spoltekniker visar entreprenörerna vad som kommer så de kan ta höjd för det.

Ger ökad tyngd åt marknaden

Förutom att säkra en jämn och hög kvalitet på spolarbeten framöver bidrar även en auktorisation av spoltekniker till en ökad tyngd åt marknaden.

-        Nu kan de mer oseriösa entreprenörerna rensas ut och de seriösa få ta en större plats och få nytta av att de jobbar med en hög kvalitet.

Många ledningsnätsägare har även egna spolbilar och de har väntat på att utbildningen och auktorisationen ska komma på plats.

-        Vi ställer minst lika höga krav på vår egen verksamhet som på de entreprenörer vi anlitar och kommer därför låta våra spoltekniker gå utbildningen så snart det är möjligt, konstaterar Tomas Helenius.

Den nya utbildningen för spoltekniker

Det är arbetsgruppen SPOL inom SSTT som i maj ger det första kurstillfälle för SPOL Auktoriserad spoltekniker. Kursen och dess efterföljande auktorisation är avsedd för att på ett positivt sätt utveckla en gemensam standard för branschen samt öka statusen för en spolteknikers arbete.

-        Som beställare ska vi i princip bara kunna ge en spoltekniker en ritning och ringa in på ritningen var det ska spolas och sedan ska teknikerna kunna lösa resten på egen hand och leverera en jämn och hög kvalitet på arbetet, förklarar Tomas Helenius.

Under tre innehållsrika dagar blandas både teoretiska och praktiska övningar, ledda av lärare med gedigen arbetslivserfarenhet inom branschen. Kursen behandlar både spolning i markförlagda ledningar samt spolning i ledningar i fastighet, i kursen ingår både teoretiska moment och praktiska. De områden som täcks in är bland annat spolning, ritningsförståelse samt VA-systemens grunder. Utbildningen och auktorisationen tar även upp och stärker säkerheten samt arbetsmiljön för en spoltekniker.

 

Ylva Sjönell