Schaktfritt enda lösningen under E6:an

Publicerad: 19 mars, 2024

Bild: Styrud

Bild: Styrud

Vid Snapparp söder om Halmstad skulle en dagvattentrumma med en diameter på 1800 mm i dåligt skick renoveras och under projektet anlades även en ny trumma. Då den befintliga låg 11 meter under E6:an var schaktning inte ett alternativ. I projektet användes augerborrning för den nya trumman samt relining av den befintliga trumman.

Där trumman ligger leds dagvattnet ut i Lagan och vidare ut i Laholmsbukten. För att inte riskera att vägen skadades valde man att både anlägga en helt ny trumma och samtidigt renovera den befintliga.

Planering under flera år

Terranor var entreprenören som fick uppdraget av Trafikverket att genomföra projektet. Ansvarig platschef på Terranor var Lars Henningsson och han berättar att beslutet att undvika schaktning inte var speciellt svårt.

-        Att stänga av E6:an i ett antal veckor för att genomföra en schaktning skulle inte fungera, därför valde vi de schaktfria metoderna. Det var ett projekt som planerades under flera år under vilka vi genomförde olika undersökningar, både geotekniska och flödes- samt kapacitetsmätningar.

Planerade för framtida stora flöden

I beräkningarna togs även med olika framtidscenarior med skyfall som skulle kunna tas om hand.  Hantering av dagvatten – tillfälliga flöden av regnvatten, smältvatten eller uppträngande grundvatten som ansamlas på markyta – är ett relativt omfattande problem framför allt inom kustområdet.

-        Den befintliga vägtrumman renoverades genom relining och för att kunna genomföra det arbetet var vi tvungna att anlägga ny trumma, som en reservtrumma, där dagvattnet kunde ledas under renoveringsarbetet av den gamla, förklarar han.

Den nya trumman kommer dock att ligga kvar permanent och användas som hjälp vid breddning framöver då risken för ännu större vattenflöden i framtiden är överhängande.

Internt rekord för augerborrning

Som utförare av de schaktfria arbetena anlitades Styrud och projektledare där blev Christoffer Römo.

-        Vi fanns med redan tidigt i projektplaneringen och vid sidan av de beräkningar och mätningar som utfördes av Terranor och Trafikverket genomförde vi en del egna mätningar innan projektet satte i gång. Bland annat gjorde vi en sonderingsborrning med styrd borrning för att kontrollera att det inte fanns stora stenblock eller berg i marken där den nya trumman skulle anläggas, berättar han.

Efter förarbetet anlades en rejäl spontgrop och Styruds stora augermaskin etablerades. Efter ca 2 veckors borrning fanns den nya dagvattentrumman på plats i form av ett 90 meter långt, Ø 1220 mm stålrör.

-        Att borra så långt med den stora dimensionen hade vi inte gjort någonsin förut, så det var ett nytt internt rekord för oss, konstaterar Christoffer Römo.

Mycket rak borrning

En av utmaningarna var att borra en så pass lång sträcka med den dimensionen och hamna rätt på slutmålet.

-        Det finns mycket som kan gå fel under en sådan borrning, tyngdkraftens påverkan kan göra att man sjunker exempelvis. Men den här gången lyckades vi väldigt bra, vi hamnade bara 30 cm vid sidan av det önskade slutmålet.

När anläggningen av reservtrumman var klar och dagvattenflödet omdirigerats till den påbörjades renoveringen av den gamla trumman.

-        Den var i väldigt dåligt skick, mycket rostig så behovet av renovering var stort. Det vi gjorde var att infodra den gamla, som hade en innerdiameter på 1800 mm, med ett nytt glasfiberarmerat Hobasrör med en innerdiameter på 1600 mm. Vi kunde använda rälsen som hörde till augern för att applicera det nya röret i det gamla och eftersom det fanns en 30-graders krök ungefär halvvägs in, skedde en tryckning från vardera sidan av vägen, förklarar Christoffer Römo.

Den gamla trumman var så pass åtgången av rost att risk fanns för att den kunde falla ihop vilket medförde att de även tätade utrymmet mellan den och det nya glasfiberarmerade röret för att undvika framtida sättningar.

Förberedda för stora vattenflöden

Projektet avslutades före nyår och den renoverade trumman togs i bruk igen samtidigt som den nya ligger kvar. Med de pågående klimatförändringarna och återkommande skyfallen behövs den förstärkningen av kapaciteten för att hantera dagvattnet framöver.

-        Den nya trumman ligger ca 30 cm över den gamla vilket innebär att det är den gamla som kommer vara den primära trumman för dagvattnet, men vid häftiga skyfall kan den nya trumman hantera de flöden som överstiger kapaciteten hos den gamla. På det sättet har vi tryggat flödeskapaciteten för framtiden, avslutar Lars Henningsson.

Ylva Sjönell