Teknikträffen 2024

Publicerad: 29 januari, 2024

Den 9-10 oktober öppnas dörrarna till årets Teknikträff som arrangeras av STVF, så se till att boka in dessa datum för ett par spännande och lärorika dagar i höst. Teknikträffen är ett skräddarsytt event för alla som arbetar med rörinspektion, spolning av ledningar samt läckage.

Under förra årets träff samlades drygt 190 deltagare tillsammans med ett antal utställare som under de båda dagarna visade upp sin utrustning och svarade på frågor i utställningshallen. Då deltagarantalet stadigt gått upp så väntas ett ännu större deltagande till Teknikträffen i oktober.

Huvudarrangören bakom Teknikträffen är STVF och i samband med året träff kommer man att uppmärksamma att det är 35 år sedan som STVF bildades. Under dessa 35 år har kompetensnivån inom rörinspektion kvalitetssäkrats genom auktoriserade utbildningar och handböcker samtidigt som branschen stärkts betydligt.

Programmet under Teknikträffen 2024 består av utbildande seminarier, erfarenhetsutbyten mellan kollegor inom branschen och många spännande tekniknyheter. Dessutom en utställning som till hösten kommer utökas då de lokaler man bokade till Teknikträffen 2023, och som kommer användas även i år, ger stora möjligheter för utställare att ta ut svängarna.

En nyhet 2023 var att det arrangerades parallella seminarier i flera lokaler samtidigt under träffen, något som mottogs väldigt positivt, och så blir det även i höst. Det innebär att som deltagare bokar man själv fritt in sig på de pass som man önskar närvara på och skapar därigenom sitt ett eget schema. En annan nyhet förra året var att förutom STVF var även SPOL och STLK medarrangörer till träffen vilket de är även i år, det innebär att programmet innehåller tre områden som ofta kan mötas i vardagen.

Under hösten skickade kansliet ut en enkät med frågor till medlemmarna om hur de ser på utvecklingen av Teknikträffen under åren och vad man förväntar sig framöver.

-        Vi blev väldigt positivt överraskade av det stora engagemanget och gensvaret vi fick där svaren visar att vi absolut är på rätt väg och att många uppskattar vad Teknikträffen utvecklats till. Vi fick även bra idéer till hur den kan fortsätta utvecklas, berättar Karin Lundwall Welin på SSTT’s kansli.

Anmälan till Teknikträffen 2024 öppnar den 1 mars och då är det bara att gå in och anmäla sig på stvf.se. Är man intresserad av att deltaga som utställande företag så kontakta kontakt@stvf.se.

 

 

Ylva Sjönell