Vi behöver bli fler!

Publicerad: 16 januari, 2024

Under de senaste åren har SSTT’s verksamhet vuxit betydligt med både fler kurser och olika event som ska bidra till att göra schaktfria metoder mer kända och använda. För att klara av de höjda ambitionerna behövs fler medlemmar som har möjlighet att engagera sig i den svenska arbetsgruppen.

Att engagera sig kan man göra på olika nivåer och även hjälpa varandra över tid så att arbetsbördan fördelas på fler.

-         En av de viktigaste sakerna för att den svenska arbetsgruppen ska kunna utvecklas och göra mer nytta för alla medlemmar är att vi har en jämn fördelning av representanter från olika perspektiv. Just nu har vi ett underskott av representanter från ledningsnätsägare, så vi behöver fler med det perspektivet i arbetsgruppen, förklarar Tomas Helenius som är ordförande för den svenska arbetsgruppen idag, samt ordförande för hela SSTT.

Att få in fler ledningsnätsägare i arbetsgruppen är av betydelse för att få en större förståelse för deras behov vid upphandlingar, vad de behöver veta för att oftare beställa schaktfria metoder.

-         Jag representerar själv ledningsnätsägarna och vet att det kan vara svårt att byta leverantörer och tekniker. För att våga ta steget till nya metoder måste man känna sig säker på att arbetet blir kvalitetsmässigt lika hållbart som de metoder man alltid använt tidigare.

Med mer kunskap om vilka behov ledningsnätägare har vid upphandlingar kan SSTT bidra till att möta de behoven genom att exempelvis ta fram fler projekteringsanvisningar.

-         Den typen av dokument gör det lättare att handla upp en ny metod då kvaliteten blir lättare att kontrollera. Men det finns även andra behov att ta hänsyn till och för att förstå ledningsnätsägares behov i hela landet behöver vi få in fler röster från dem i vår svenska arbetsgrupp, konstaterar han.

Söker ny ordförande för arbetsgruppen

Då Tomas Helenius blev ny ordförande för SSTT vid Årsmötet i maj så kan han inte vara kvar som ordförande för den svenska arbetsgruppen också, det blir för många uppgifter parallellt. Därför söker man nu en ny ordförande till den svenska arbetsgruppen, samtidigt som behovet av fler medlemmar totalt kvarstår.

-         Vi behöver bli fler från beställarperspektivet och dessutom behöver vi en ny ordförande, om de två önskemålen sammanfaller eller inte spelar inte någon roll. Det viktiga är att vi blir fler som kan engagera oss och att vi kommer från alla perspektiv inom schaktfritt, förklarar Tomas Helenius.

Alla de som är intresserade av att engagera sig i den svenska arbetsgruppen och de som är kandidater till ordförandeposten får gärna kontakta Karin Lundwall Welin på SSTT’s kansli.

-         Ni får gärna ringa eller mejla mig på kontakt@sstt.se så kan jag berätta mer om alla spännande aktiviteter vi har planerade framöver och hur ni kan bidra till dem, jag ser fram mot att höra av er, hälsar hon.

 

Ylva Sjönell