Blickar fram mot ett intensivt 2024

Publicerad: 11 januari, 2024

SSTT’s tre arbetsgrupper – SPOL, STLK och STVF - har alla ett aktivt år bakom sig. Inför 2024 ser de både möjligheter och utmaningar och kommer jobba för att inspirera samt sprida kunskaper om de respektive verksamheterna till bredare grupper. SSTT’s redaktion har frågat de tre ordförandena - Jakob Kesselberg för SPOL, Michael Carlsson för STLK och Christer Silver Holmberg för STVF - om hur de ser på året som gått och det kommande 2024.

Hur har 2023 varit för era respektive arbetsgrupper?

Jakob Kesselberg: Det var intensivt och utmanande för oss i SPOL-gruppen. Vi har gått från i princip ingenting till att sjösätta en komplett auktorisationsutbildning med allt vad det innebär. Jag vill verkligen tacka vår arbetsgrupp och kansliet för alla timmar som lagts ner.

Michael Carlsson: 2023 har för STLK varit ett spännande år där vi genomfört en nystart för arbetsgruppen vilket inneburit att vi har fick börja med att forma både arbetsgrupp och målsättning. Vi har haft en bra framdrift i vårt arbete under året och står väl rustade för 2024.

Christer Silver Holmberg: Det har varit ett bra år för STVF-grupppen där verksamheten stabiliserat sig efter flera år av intensiv utveckling. I augusti arrangerade vi en mycket väl genomförd Teknikträff, med många och engagerade besökare, där vi introducerade flera nyheter som en stor mässhall där utställare kunde visa upp ny teknik samt att vi hade med både SPOL och STLK som medarrangörer. Vi har även kommit i gång ordentligt med de digitala utbildningarna som skapar möjligheter för fler att delta och kunna bli auktoriserade som rörinspektörer.

Vilka är de bästa minnena från 2023?

Jakob Kesselberg: När vi fick klart med vår huvudlärare Lennart Broo till vår nystartade utbildning för auktoriserade spoltekniker!

Michael Carlsson: Det bästa minnet under året tycker jag var den stora respons som vi fick på David Rehns AI-föreläsning under Teknikträffen där han berättade om de stora möjligheterna att använda befintliga och nya data för att analysera ledningsnätens status.

Christer Silver Holmberg: Det är nog Teknikträffen som blev så lyckad och lockade så många intresserade deltagare.

Vilka är de största möjligheterna och utmaningarna för era respektive organisationer under 2024?

Jakob Kesselberg: SPOLs utmaning består i att övergå från projektfas till leveransfas. Det kommer kräva nya kompetenser och mycket hårt arbete för att nå fram till en kontinuerlig och stabil verksamhet.

Michael Carlsson: En av möjligheterna som har uppstått är att inläckage nu står högre upp på de flestas agendor då man ser att både in- och utläckage kostar pengar och stör kapaciteten som vi har i av våra ledningssystem. Utmaningen som vi står inför är att folk ska förstå att man kan börja resan mot att få kontroll över sitt in- och utläckage med ganska små medel, att det viktigaste är att komma i gång.

Christer Silver Holmberg: För att STVF ska nå sin fulla potential behöver fler rörinspektörer våga ta plats och bidra med all sin kunskap till verksamhetens utveckling. Vi i arbetsgruppen kan inte göra allt. Blir vi fler som kan engagera sig får vi möjligheter att entusiasmera fler beställare att använda rörinspektörerna till att förbättra deras verksamhet. Det är inte bara rörinspektioner vi erbjuder utan även brunnsinspektioner, tillskottsvattenkontroller och mycket annat. Vi kan hjälpa dem att få koll på sitt ledningsnät för en bättre planering av olika insatser och slippa brandkårsutryckningar.

Hur jobbar ni för att nå ut till fler i era målgrupper?

Jakob Kesselberg: SPOL är med på alla viktiga branschmässor/möten och informerar om exempelvis den nya auktorisationsutbildningen. Vi är dessutom efterfrågade föredragshållare på många av dessa mötesplatser.

Michael Carlsson: Just nu håller vi på att starta en LinkedIn-sida och få trafik dit, vi håller även på att fylla vår hemsida med spännande material.

Christer Silver Holmberg: Vi har tagit fram en informationsbroschyr som vi kommer sprida till större fastighetsägare för att visa på den nytta som rörinspektörer kan göra inom fastighetsbranschen. Vi kommer även ta fram en liknande broschyr med fokus på rörinspektioner av markförlagda ledningar som vi ska skicka ut till kommuner och konsulter. Den görs i samverkan med Svenskt Vatten och bygger på P122.

Vad ser du mest fram emot under 2024?

Jakob Kesselberg: Under våren går SPOLs första kurs, som leder till en auktorisation för spoltekniker, av stapeln i Stockholm. Det ska bli mycket spännande!

Michael Carlsson: Att få vara en del av utvecklingen inom läckagekontroll och göra det området mer känt, samt ta del av nya metoder och produkter.

Christer Silver Holmberg: Jag ser fram mot en större och bättre Teknikträff med ännu fler utställare. Sedan har vi påbörjat ett samarbete med vår norska motsvarighet RIN när det gäller framtagandet av en arbetsmanual för rörinspektioner i dricksvattenledningar. Ett första arbetsmöte har hållits och arbetet kommer fortgå under 2024.

 

Ylva Sjönell