Dags att föreslå hedersmedlemmar

Publicerad: 2 januari, 2024

Varje år finns möjligheter att nominera hedersmedlemmar till SSTT’s Årsmöte. Fram till den 31 januari går det bra att skicka in förslag på personer som ni tycker ska hedras på det sättet vid Årsmötet i maj, personer som har gjort betydelsefulla insatser någonstans inom SSTT’s breda verksamhetsfält.

I stadgarna framgår att en hedersmedlem är en person som utmärkt sig genom synnerligen framstående insatser inom föreningens verksamhetsområde eller på annat förtjänstfullt sätt främjat föreningen. Utmärkelsen kan ges postumt. Hedersmedlem utses av årsmötet efter enhälligt förslag från styrelsen. Invalet är evigt

Vid Årsmötet 2023 valdes Edor Broström, en förgrundsgestalt inom SYVF, samt Hans Bäckman, som under många år varit en mycket stark drivkraft för utvecklingen av arbetet med vattenfrågor I Sverige, Norden och Europa, till hedersmedlemmar. Det är två exempel som visar på SSTT’s breda verksamhet och vilka olika typer av insatser som kan ligga till grund för ett val sill hedersmedlem.

Inkomna förslag hanteras av styrelsen på möte i februari. Förslaget bör beskrivas genom en utförlig text om personens betydelse för föreningen. Förslag sänds till kansliet på mail kontakt@sstt.se, ange förslag hedersmedlem 2023 i ämnesraden.

Skicka förslag senast den 31 januari.

Ylva Sjönell