Stort intresse för keyholeteknik

Publicerad: 19 april, 2018

Bilder från Vretmaskins resa till Tracto-Techniks "Hands-on-dagar" i tyska Lennestadt, där 40 inbjudna svenska kunder deltog. Störst intresse rönte de styrbara maskinerna anpassade för arbete i små cirkulära schakt, så kallad keyholeteknik. Foto David Jakobsson

Sedan mer än 20 år tillbaka håller Tracto-Technik ”Hands-on-dagar”. Idén är att erbjuda tester av samtliga no-dig-produkter i sortimentet samt inspirera till utökat användande av schaktfritt.

Som Tracto-Techniks representant i Sverige har Vretmaskin bjudit in till dessa dagar sedan de började hållas. I år befann sig över 40 stycken utvalda kunder, konsulter och potentiella kunder på plats i Lennestadt i två dagar. Representerade var rörspräckare, styrborrare, rammare, augerborrare, relinare, upphandlingskonsulter med flera. Besökarna var geografiskt spridda från Norrland till Skåne.

Första dagen pågick testkörning av maskiner i alla viktklasser. Speciellt intresse rönte de styrbara maskinerna anpassade för arbete i små cirkulära schakt – så kallad keyholeteknik. Andra dagen hölls tiotalet seminarier med paneldiskussioner kring schaktfritt och dess metoder.

På utvecklingssidan visade man även prototyper på framtidens borrkrona med inbyggd markradar. Konceptet gör att man under pågående styrd borrning skall kunna se och väja inför eventuella hinder i borrlinjen. Radarbilden överförs till hytten i realtid.

- Vi är mycket nöjda med det stora deltagandet och intresset för schaktfritt i allmänhet och våra produkter i synnerhet, säger Jakob Kesselberg, delägare Vretmaskin AB.

- Kul med geografiskt spridda deltagare och blandningen av både entreprenör och konsult, säger Dennis Manntz, säljare Vretmaskin AB.

- Många andra mässor är som museum där maskinerna står still - här får man prova dem i dess rätta element, säger Mattias Johansson, ägare Undermarksarbeten AB, Uppsala

- Jag tyckte det var en väldigt bra och intressant resa. Vi var ett stort gäng som åkte där vi kunde se flera olika metoder samt också blicka in i framtiden kring schaktfritt. För min del var det en fantastisk möjlighet att få se många olika metoder och få stor möjlighet att ställa frågor till väldigt kunniga människor. Vidare tror vi på schaktminimerande metoder till exempel keyhole som presenterades. Där hade jag en intressant diskussion med ett schweiziskt bolag som jobbade uteslutande med schakter för serviser med schaktminimerande metoder. De blev mycket intresserade av det norska initiativet att utföra servisen helt schaktfritt, säger David Jakobsson från Johan Lundberg.